KOLA VIKEN 2012

Presentasjoner

Tirsdag 30. oktober 2012
Tema: Landbruket og klimaendringe
Åpningshilsen - landbruket i globalt perspektiv
v/Runar Schau Carlsen
Klima, miljø og landbruk - Hva skjer?
v/Asbjørn Aaheim, Cicero - Senter for klimaforskning
Landbruksmelding og klimamelding - Hva sier de om miljø, klima og energi?
v/Frode Lyssandtræ, LMD

Sesjon 1: Jordfaglige tema
Jordkultur og livet i jorda
v/Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud
Grøfting, hydroteknikk og klimautslipp fra jord
v/Atle Hauge, Bioforsk
Beredskap; hva forventes fra landbruket?•
v/Lars-Henrik Jørgensen, Fylkesmannen i Buskerud
Hvordan forebygge mot flom og skred i landbruket i et endret klima?
v/Steinar Schanche, NVE

Sesjon 2: Skogfaglige tema

Skogbruksplanlegging - hvilken vei går utviklingen?
- Praktisk anvendelse av enkelttre- og laserdata
v/Knut Johansson, Oslo kommuneskoger
- Status for ny organisering av skogbruksplanlegging, konsekvenser for kommunene
v/Jan-Erik Nilsen, Skog og Landskap

Granskogen i endret klima
-Grantørkeprosjektet; hvilke muligheter har grana rund Oslofjorden i fremtiden?
v/Svein Solberg, Skog og Landskap
 Fokus på økt utnyttelse av skogressurser i landbruks-, klima- og byggemelding
- Skogsprøyting
v/Ellen Finne, Fylkesmannen i Vestfold
- Økt trebruk i praksis
v/Aasmund Bunkholt, Trefokus
- Nye normaler for landbruksveger, tar de hensyn til et "villere" klima?
v/Jan Bjerketvedt, UMB


Onsdag 31. oktober 2013
Tema: miljø

Vannforskriften, gode eksempler, gjennomføring av tiltaksplaner og presentasjon av vannportalen
v/Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold
Lav energi-landbruket
v/Lars Martin Julseth, Hvam Agroutvkling
Eksempler på klima- og energiplaner; status, bruk og framtid
v/Ole Eide, Follo landbrukskontor
Behov for omstilling i treforedlingsindustrien - Hva kan Innovasjon Norge bidra med?
v/Per Niederbach, Innovasjon Norge
Oss mennesker i mellom - Etikk og moral som offentlig ansatt
v/Petter Hoff, bedriftsrådgiver


  
     
 

Published 26. February 2014 - 10:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:30