Avløpskonferansen 2012 - Små avløp, store utfordringer

Program


Arrangører     

Bioforsk Jord og miljø
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)                                

Samarbeidspartnere

• Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif
• Norsk Vann       
• Norsk Vannforeningen
• Fagforbundet

    

Published 1. desember 2014 - 15:21 - Updated 23. mai 2017 - 19:31