Avløpskonferansen 2016 - Små avløp, store utfordringer

Tirsdag 24. mai 2016

Krav til renseeffekter for mindre avløpsanlegg. Behov for revisjon av forskrifter?
v/Anna-Sara Magnusson, Miljødirektoratet

Biologiske effekter i vannforekomstene – resultater av utslipp av avløpsvann
v/Markus Lindholm, NIVA

Hygieneaspekter i forbindelse med utslipp av avløpsvann og drikkevannsforsyning i spredt bebyggelse
v/Arve Heistad, NMBU

Informasjon om teknisk godkjenning (TG) for minirenseanlegg
v/Willy Røstum Thelin, SINTEF

Avløp Norge – Hvem er vi, hva jobber vi med og hva er utfordringene?
v/Per Olav Kvitli, Avløp Norge

Resultater fra oppfølgingsprosjekter om minirenseanlegg i Morsa 2014/15 – hvilke erfaringer er viktige å ta med seg?
v/Erik Johannessen, COWI

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg – hva er viktig, og hvorfor? 
Eksempler fra Hamar, Stange og Løten kommuner
v/Ane Christensen Tange, Løten kommune

Små avløp i Sverige – hva er på gang?
v/Mats Johansson, Ecoloop


Onsdag 25. mai 2016

Fra plan til handling: Forventninger til kommunene
v/Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet

Behandle søknader og drive tilsyn etter forurensingsforskriften og plan- og bygningsloven – hva er viktig og hva er forskjellen?
v/Gjertrud Eid, Norsk Vann, i samarbeid med DiBK

Krav til kommunene i forhold til sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsning, i henhold til § 27-1 og § 27-2  i plan- og bygningsloven
v/Knut Fredrik Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Drikkevann i spredt bebyggelse og vannbårne sykdommer   
v/Vidar Lund, Folkehelseinstituttet

Infiltrasjon i morene og hygieneaspekt, forsøk NMBU  
v/Arve Heistad og masterstudenter, NMBU

Trykkavløp til kommunalt renseanlegg i spredt bebyggelse – eksempel fra Aremark kommune 
v/Gro Gaarder, Marker og Aremark kommune
 

Lokale løsninger med kildeseparering fremfor kommunal tilknytning i hyttefelt – eksempel fra Ål kommune
v/Jostein Grevsgård, Ecomotive 

Oppryddningsprosess i spredt bebyggelse med utslipp til mindre følsomt område, eksempel fra Tromsø kommune
v/Jan Stenersen, Tromsø kommune 

Opprydding i vann- og avløpsløsninger i tettbygd, spredt bebyggelse, eksempler fra Nesodden kommune 
v/Knut Robert Robertsen, Asplan Viak
 

Informasjon - ting på gang i fht. mindre avløpsanlegg 
v/Norsk Vann og NIBIO

Published 22. august 2017 - 13:21 - Updated 22. august 2017 - 13:23