KOLA VIKEN 2015, presentasjoner

Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen i Viken-fylkene 3. - 4. november 2015, Langesund.

KOLA VIKEN 2015, presentasjoner

Hovedtema «Grønn verdiskaping»:

 • Vekstkraft og gründerskap
 • Innovasjon og næringsutvikling
 • Globale utfordringer – lokale løsninger
 • Skog 22
 • Mattilsynets arbeid
 • Grønn Forskning Oslofjorden
 • Hva er nytt i lovverket - 2015

Presentasjon av foredragene 2015:

Tirsdag 3. november 2015
Fellessesjon

Onsdag 4. november 2015
Fellessesjon

Tidligere presentasjoner fra KOLA VIKEN 2011, 2012 OG 2013, 2014:

KOLA VIKEN 2014, presentasjoner

 • Ny landbrukspolitikk
 • Aktuelt fra jordbruket
 • Aktuelt fra skogbruket
 • Landbrukets plass i beredskap
 • Arbeidstilsynet og Mattilsynets arbeid
 • Hvordan være en god rådgiver

KOLA VIKEN 2013, presentasjoner

Årets tema:

 • Rett saksbehandling
 • Aktuelt fra jordbruket
 • Aktuelt fra skogbruket
 • Arealbruk; politikk, forvaltning og utvikling
 • Klimaarbeid i kommunene
 • Klart språk

KOLA VIKEN 2012, presentasjoner

Hovedtema:
Miljø og klima, sett med landbruksøyne!

KOLA VIKEN 2011, presentasjoner

Årets fagtema: 
Landbruksmeldinga, Landbrukslovene, Kontroll i jordbruket, Skog og bærekraft, Landbruket og samfunnet

Tidligere tema, 2005 - 2010

KOLA VIKEN 2010
Årets tema:
Næringsutvikling og verdiskaping i landbruket

KOLA VIKEN 2009
Årets tema:
Samfunn,næring og arealforvaltning

KOLA VIKEN 2008
Årets tema: 
Klima og miljøforvaltning

KOLA VIKEN 2007
Årets tema:
Miljø- og arealforvalting

KOLA VIKEN 2006
Årets tema:
Forvaltningsrett og landbrukslovgivning

KOLA VIKEN 2005
Årets tema:
Utvikling og verdiskaping

Published 12. august 2016 - 9:04 - Updated 23. mai 2017 - 19:12