Sider

Webinarserie: Veien til bærekraft - fra kunnskap til praksis

Høsten 2021 og våren 2022 har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Statens vegvesen, arrangert webinarserien "Veien til bærekraft - fra kunnskap til praksis". Målet er å bidra til økt kunnskap og forståelse for hva bærekraft innebærer for Statens vegvesen og samferdselsektorens generelt. Serien består av totalt 12 webinarer med temaer som: biologisk mangfold, blågrønne infrastukturer, digitalisering av transport, veier til bærekraftig transport og overvannshåndtering, bærekraftig økonomi og mer.

Avløpskonferansen 2018 - Små avløp, store utfordringer

Presentasjoner - Avløpskonferansen 2018

Avløpskonferansen 2016 - Små avløp, store utfordringer

Presentasjoner "Avløpskonferansen 2016"

KOLA VIKEN 2015, presentasjoner

Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen i Viken-fylkene 3. - 4. november 2015, Langesund.

Avløpskonferansen 2014 - Små avløp, store utfordringer

Presentasjoner "Avløpskonferansen 2014"

Avløpskonferansen 2012 - Små avløp, store utfordringer

Presentasjoner "Avløpskonferansen 2012"

Key lecturers, Afganistan and Pakistan - States in Transition

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


KOLA VIKEN 2012

30. - 31. oktober 2012, Kongsberg
Årets hovedtema er miljø og klima, sett med landbruksøyne!

KOLA VIKEN 2013

Kompetanseutvikling for landbruksforvaltningen i Viken-fylkene 22. - 23. oktober 2013, Fredrikstad