Alle kurs

KurstilbudMatvitenskap
Periode Frist
Under revidering: Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon
Periode Frist
KOLA VIKEN 2014, presentasjoner
Business analytics I: Forretningsprosesser, effektivitetsmåling og KPIer (2 stp) 21-10-2020 til 31-01-2021
Business Analytics III: Innføring i maskinlæring, 2 studiepoeng 21-10-2020 til 28-02-2021
Business Analytics II: Analyse og rapportering med Power BI, 2 studiepoeng 21-10-2020 til 28-02-2021
Ekstraordinær tilgang til enkeltemner i juni 2021 30-05-2021 til 30-07-2021
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng 10-02-2021 til 01-10-2021 Påmeldingsfrist: 27-11-2020


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Excel for viderekommende, 5 studiepoeng 31-05-2021 til 30-07-2021
Årsregnskap - spesielle regnskapsemner, 5 studiepoeng 01-06-2021 til 30-07-2021
Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng 25-08-2020 til 28-10-2020
Business Analytics I, II og III
Matvaremarkeder og politikk, 5 studiepoeng 02-06-2021 til 30-07-2021
Tingenes internett og sanntidssystemer 21-09-2020 til 21-04-2021
Vikenakademiet 4.0 Meld din interesse innen: 31-12-2021
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2021
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2021
Kurs innen prosjektledelse Meld din interesse innen: 31-12-2021


Kurs for lærere
Periode Frist
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC
Kompetanse for kvalitet (Kfk)
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 01-03-2022 til 31-08-2023 Meld din interesse innen: 31-12-2021


Konferanser / seminar,

Plante- og miljøfag
Periode Frist
Avløpskonferansen 2022 - små avløp, store utfordringer 24-05-2022 til 25-05-2022


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 27-03-2020 til 25-02-2021 Påmeldingsfrist: 10-04-2021
Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 02-11-2020 til 23-12-2021 Påmeldingsfrist: 15-04-2021
Kurs: videreutdanning i besetningsmedisin gris 19-05-2021 til 31-12-2021 Påmeldingsfrist: 01-08-2021
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 31-08-2021 Påmeldingsfrist modul 4: 10-08-2021
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 25-10-2021 til 10-01-2022 Påmeldingsfrist: 10-09-2021
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-04-2022 Påmeldingsfrist modul 3: 01-12-2021
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen: 31-12-2021


Konferanser / seminar
Periode Frist
MMV10: 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas 16-08-2021 til 19-08-2021


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Kurs: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng 10-05-2021 til 20-10-2021 Påmeldingsfrist: 24-03-2021


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs: Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging 05-05-2021 til 06-05-2021 Påmeldingsfrist: 25-03-2021
Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng Meld din interesse innen: 30-05-2021
Kurs: Shared space – Planlegging og utforming av sambruksarealer 14-04-2021 til 15-04-2021 Meld din interesse innen: 30-08-2021
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2021
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2021
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen: 31-12-2021
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2021


Landskapsarkitektur
Periode Frist
Historiske grøntanlegg for kulturminneforvaltere, 5 studiepoeng 14-06-2021 til 01-02-2022 Påmeldingsfrist: 05-05-2021


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2022/2023, 30 studiepoeng 01-09-2021 til 31-12-2023 Meld din interesse innen: 01-08-2021
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 01-08-2021 til 31-12-2021 Meld din interesse innen: 31-08-2021
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 22-11-2021 til 26-11-2021 Påmeldingsfrist: 18-10-2021