Alle kurs

KurstilbudKonferanser / seminar
Periode Frist
MMV10: 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas 16-08-2021 til 19-08-2021
ICT4COP 12-11-2020 til 13-11-2020 Registration deadline: 01-11-2020
ICT4COP 12-11-2020 til 13-11-2020 Registration deadline: 01-11-2020
ICT4COP Final Conference 12-11-2020 til 13-11-2020 Registration deadline: 09-11-2020


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist modul 3: 05-10-2020
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 28-02-2021 Påmeldingsfrist modul 3: 15-12-2020
Kurs i anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 27-01-2021 til 03-12-2021 Påmeldingsfrist: 16-12-2020
Digitalt introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 29-01-2021 til 30-05-2021 Påmeldingsfrist: 29-01-2021
Dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng 27-03-2020 til 30-11-2021 Påmeldingsfrist: 01-03-2021
Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 27-03-2020 til 25-02-2021 Påmeldingsfrist: 10-04-2021
Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 02-11-2020 til 23-12-2021 Påmeldingsfrist: 15-04-2021
Kurs: videreutdanning i besetningsmedisin gris 19-05-2021 til 31-12-2021 Påmeldingsfrist: 23-04-2021
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 25-10-2021 til 10-01-2022 Påmeldingsfrist: 10-09-2021
Course in Laboratory Animal Science for Researchers, 10 ECTS 01-10-2021 til 01-12-2021 Deadline interess: 01-10-2021
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen: 31-12-2021


Matvitenskap
Periode Frist
Under revidering: Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon
Periode Frist
KOLA VIKEN 2014, presentasjoner
Business analytics I: Forretningsprosesser, effektivitetsmåling og KPIer (2 stp) 21-10-2020 til 31-01-2021
Business Analytics III: Innføring i maskinlæring, 2 studiepoeng 21-10-2020 til 28-02-2021
Business Analytics II: Analyse og rapportering med Power BI, 2 studiepoeng 21-10-2020 til 28-02-2021
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
Kurs: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng 10-02-2021 til 01-10-2021 Påmeldingsfrist: 27-11-2020


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng
Kurs innen prosjektledelse
Vikenakademiet 4.0
Business Analytics I, II og III 21-10-2020 til 28-02-2021
Tingenes internett og sanntidssystemer 21-09-2020 til 21-04-2021
Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng 25-08-2020 til 28-10-2020 Påmeldingsfrist: 10-07-2020
Fra idé til prosjekt - et nettbasert kurs innen prosjektledelse, 5 studiepoeng 01-12-2020 til 18-04-2021 Påmeldingsfrist: 18-11-2020


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng 01-02-2021 til 10-06-2021
Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp 01-10-2020 til 30-06-2021 Påmeldingsfrist: 30-10-2020


Kurs for lærere
Periode Frist
Kompetanse for kvalitet (Kfk)
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC Meld din interesse innen: 31-12-2020
Kurs: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 22-03-2021 til 31-08-2022 Påmeldingsfrist: 01-02-2021


Konferanser / seminar,

Plante- og miljøfag
Periode Frist
Avløpskonferansen 2021 - små avløp, store utfordringer


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng 01-04-2021 til 31-12-2021 Meld din interesse innen: 30-04-2020
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2020
Kurs: Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging 05-05-2021 til 06-05-2021 Påmeldingsfrist: 25-03-2021


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 31-08-2020 til 23-10-2020 Påmeldingsfrist: 22-06-2020
Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2021/2022, 30 studiepoeng 01-09-2021 til 31-12-2022 Meld din interesse innen: 01-05-2021
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 22-11-2021 til 26-11-2021 Påmeldingsfrist: 18-10-2021


Plante- og miljøfag,

Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng 24-11-2020 til 15-04-2021 Påmeldingsfrist: 13-09-2020
Miniseminar om klimagasser fra landbruket 16-11-2020 til 16-12-2020 Påmeldingsfrist: 22-11-2020