Alle kurs

KurstilbudMatvitenskap
Periode Frist
Under revidering: Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon
Kosthold og helse, 5 studiepoeng 26-05-2020 til 20-07-2020 Påmeldingsfrist: 26-05-2020


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng
Kurs innen prosjektledelse
Vikenakademiet 4.0
Excel for viderekommende, 5 studiepoeng 03-06-2020 til 28-06-2020 Påmeldingsfrist: 26-05-2020
Årsregnskap - spesielle regnskapsemner, 5 studiepoeng 02-06-2020 til 19-06-2020 Påmeldingsfrist: 26-05-2020
Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng 25-08-2020 til 28-10-2020 Påmeldingsfrist: 30-06-2020
Periode Frist
KOLA VIKEN 2014, presentasjoner
Ekstraordinær tilgang til enkeltkurs grunnet koronakrisen
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
Organization design, 5 credits 02-06-2020 til 19-06-2020 Deadline registration: 26-05-2020
Naturveiledning, 5 studiepoeng 02-06-2020 til 25-06-2020 Påmeldingsfrist: 26-05-2020
Vannressursforvaltning og renseteknologi, 10 studiepoeng 15-06-2020 til 26-06-2020 Påmeldingsfrist: 26-05-2020
Industriell innovasjon og teknologi, 5 studiepoeng 02-06-2020 til 19-06-2020 Påmeldingsfrist: 26-05-2020
Management of Genetic Resources: Law, Policy and Practice, 5 credits 02-06-2020 til 26-06-2020 Registration date: 26-05-2020
Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng 10-08-2020 til 31-08-2020 Påmeldingsfrist: 30-06-2020
Organisasjons- og ledelsespsykologi, 5 studiepoeng 11-08-2020 til 27-08-2020 Påmeldingsfrist: 30-06-2020


Kurs for lærere
Periode Frist
Kompetanse for kvalitet (Kfk)
Kurs: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 25-04-2020 til 31-08-2021
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 01-04-2021 til 31-12-2021 Meld din interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC Meld din interesse innen: 31-12-2020


Konferanser / seminar,

Plante- og miljøfag
Periode Frist
Avløpskonferansen 2021 - små avløp, store utfordringer


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Oppgraderingskurs for offentlige veterinærer i kjøttkontroll 01-09-2019 til 06-03-2020 Påmeldingsfrist: 20-09-2019
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 02-03-2020 til 04-03-2020 Påmeldingsfrist: 26-01-2020
Course in Laboratory Animal Science for Researchers, 10 ECTS 11-02-2020 til 01-04-2020 Registration deadline: 03-02-2020
Kurs: Forsøksdyrlære for teknikere, 10 studiepoeng 14-04-2020 til 08-05-2020 Påmeldingsfrist: 01-04-2020
Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 22-06-2020 til 23-09-2020 Påmeldingsfrist: 18-05-2020
Kurs i fjørfehelse og -velferd, utsatt til 2020 Meld din interesse innen: 31-05-2020
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-09-2020 Påmeldingsfrist modul 3: 23-08-2020
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 19-10-2020 til 10-01-2021 Påmeldingsfrist: 07-09-2020
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist modul 3: 05-10-2020
Kurs / videreutdanning i besetningsmedisin gris 01-10-2020 til 31-12-2021 Påmeldingsfrist: 12-10-2020
Kurs i anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 27-01-2021 til 03-12-2021 : 16-12-2020
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen: 31-12-2020
Dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng 27-03-2020 til 30-11-2021 Påmeldingsfrist: 01-03-2021
Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 27-03-2020 til 25-02-2021 Påmeldingsfrist: 10-04-2021


Konferanser / seminar
Periode Frist
MMV10: 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas 16-08-2021 til 19-08-2021


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp 23-10-2019 til 30-03-2020 Meld din interesse innen: 30-03-2020


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 31-08-2020 til 23-10-2020 Påmeldingsfrist: 22-06-2020
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 16-11-2020 til 20-11-2020 Påmeldingsfrist: 12-10-2020


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs i sykkelplanlegging 22-09-2020 til 23-09-2020 Påmeldingsfrist: 22-06-2020
Kurs i Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng 29-09-2020 til 28-01-2021 Påmeldingsfrist: 17-08-2020
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen: 31-12-2020
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2020