Alle kurs

Kurstilbud

Periode Frist
E-learning course: Fish for development
KOLA VIKEN 2014, presentasjoner
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
MMV10: 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas 16-08-2021 til 19-08-2021


Matvitenskap
Periode Frist
Under revidering: Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Kurstilbud innen mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse 01-04-2022 til 31-12-2023
Kurs: Service av minirenseanlegg - grunnlag for personsertifisering 10-05-2022 til 11-05-2022 Påmeldingsfrist: 06-04-2022
Kurs: Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg 7,5 studiepoeng 12-09-2022 til 17-11-2022 Påmeldingsfrist: 25-06-2022
Kurs: Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger 7,5 studiepoeng 12-09-2022 til 17-11-2022 Påmeldingsfrist: 25-06-2022
Under planlegging: Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-08-2022
Under planlegging: Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp 01-11-2022 til 30-06-2023 Meld din interesse innen: 01-10-2022
Kurs under planlegging: Etablering og bygging av mindre vann- og avløpsanlegg 01-01-2023 til 01-06-2023 Meld din interesse innen: 31-12-2022
Kurs under planlegging: Drift og vedlikehold av mindre avløpsanlegg 01-01-2023 til 31-12-2023 Meld din interesse innen: 31-12-2022
Kurs under planlegging: Slamtømming av mindre avløpsanlegg 01-01-2023 til 31-12-2023 Meld din interesse innen: 31-12-2022
Kurs under planlegging: Risikovurdering og hygieneaspekter ved vann og avløp i spredt bebyggelse, 5 studiepoeng 01-01-2023 til 31-12-2023 Meld din interesse innen: 31-12-2022


Kurs for lærere
Periode Frist
Kompetanse for kvalitet (Kfk)
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 21-03-2022 til 09-08-2023 Påmeldingsfrist: 17-01-2022


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 02-11-2021 til 30-12-2022 Påmeldingsfrist: 15-04-2022
Kurs i Anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 11-03-2022 til 30-06-2023 Påmeldingsfrist: 12-05-2022
Under planlegging: Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 01-11-2021 til 30-06-2022 Meld din interesse innen: 31-05-2022
Under planlegging: Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng 01-11-2021 til 30-06-2022 Meld din interesse innen: 31-05-2022
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-03-2023 Påmeldingsfrist modul 3: 20-08-2022
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 24-10-2022 til 30-01-2023 Påmeldingsfrist: 10-09-2022
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen: 31-12-2022


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Kurs innen prosjektledelse
Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng
Kurs: Regnskap for landbruksvirksomheter, 10 studiepoeng 29-08-2022 til 27-10-2022 Påmeldingsfrist: 27-06-2022
Upcoming course: Practical field research skills course - development challenges in rural India 02-01-2023 til 31-01-2023 Report your interest before: 01-07-2022
Årsenhet - Bærekraftig økonomi og ledelse 20-01-2022 til 30-11-2023 Søknadsfrist: 10-08-2022
Bærekraft i praksis - bærekraftig forretningsmodellinnovasjon 24-11-2021 til 30-04-2022 Meld din interesse innen: 31-08-2022
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2022
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2022
Vikenakademiet 4.0 Meld din interesse innen: 31-12-2022


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs: Tingsrett for landmålere 2022/2023, 30 studiepoeng 13-06-2022 til 13-06-2023 Påmeldingsfrist: 06-05-2022
Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 26-09-2022 til 11-11-2022 Påmeldingsfrist: 22-08-2022


Konferanser / seminar,

Kurs for lærere
Periode Frist
Konferanse: Skolens rolle i et bærekraftig samfunn 02-06-2022 Påmeldingsfrist: 25-05-2022


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs: Shared space – Planlegging og utforming av sambruksarealer Meld din interesse innen: 31-05-2022
Digitalt seminar: Bærekraftig besøksforvalting og levende lokalsamfunn 14-06-2022 Påmeldingsfrist: 08-06-2022
Kurs under planlegging: Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2022
Kurs under planlegging: Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-12-2022


Konferanser / seminar,

Plante- og miljøfag
Periode Frist
Avløpskonferansen 2023 - små avløp, store utfordringer 01-05-2023 til 31-05-2023 Meld din interesse innen: 01-03-2023