Alle kurs

KurstilbudKonferanser / seminar
Periode Frist
2nd Nordic Workshop - Health and welfare of fish reared in recirculation aquaculture systems (RAS) 19-11-2018 til 20-11-2018
Welcome to MMV10 24-08-2020 til 27-08-2020
ECLAS 2019 Lessons from the past, visions for the future 16-09-2019 til 17-09-2019


Matvitenskap
Periode Frist
Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon


By- og regionplanlegging,

Konferanser / seminar
Periode Frist
PlanNord 2019 21-08-2019 til 23-08-2019
Smarte og bærekraftige - framtidens byer og tettsteder, presentasjoner 07-03-2019
Periode Frist
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA VIKEN 2014, presentasjoner
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
Avløpskonferansen 2018 - Små avløp, store utfordringer 23-05-2018 til 24-05-2018


Kurs for lærere
Periode Frist
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
Kompetanse for kvalitet (Kfk)
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2019


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Frisk fisk-prosjekt støttet av Norgesuniversitetet
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Course in Laboratory Animal Science for Researchers, 10 ECTS 02-05-2019 til 31-05-2019 Registration deadline: 26-04-2019
Kurs i nevropsykologi og psykofarmakologi, 5 studiepoeng 15-06-2019 til 01-09-2019 Påmeldingsfrist: 30-04-2019
Kurs i Dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 24-06-2019 til 25-09-2019 Påmeldingsfrist: 20-05-2019
Kurs under planlegging: Dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng Meld din intresse innen: 01-08-2019
Seminar i sportsmedisin hos hund: Disorders of Movement – with specific attention to tendon and ligament injuries in athletic dogs 06-09-2019 Påmeldingsfrist: 18-08-2019
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-09-2020 Påmeldingsfrist til modul 2: 30-08-2019
Kurs i fjørfehelse og -velferd 25-09-2019 til 26-09-2019 Påmeldingsfrist: 01-09-2019
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 21-10-2019 til 23-10-2019 Påmeldingsfrist: 15-09-2019
Kurs i anestesi og smertelindring ved forskjellige sykdomstilstander hos smådyr 16-10-2019 til 18-10-2019 Påmeldingsfrist: 24-09-2019
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist: 29-09-2019
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen: 31-12-2019


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs: Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging 03-06-2019 til 04-06-2019 Påmeldingsfrist: 29-04-2019
Under planlegging: Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU) 01-06-2019 til 01-08-2019 Meld din interesse innen: 15-05-2019
Kurs i Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng 24-09-2019 til 05-02-2020 Påmeldingsfrist: 16-08-2019
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen: 31-08-2019
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meldt interesse innen: 31-08-2019
Kurs under planlegging: Byutforming for urbant landbruk i offentlige rom Meld din interesse: 31-08-2019
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-05-2020


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng 17-09-2019 til 20-11-2019 Påmeldingsfrist: 24-06-2019


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 18-11-2019 til 22-11-2019 Påmeldingsfrist: 07-10-2019
Kurs under planlegging: Tingsrett for landmålere 2020/2021, 30 studiepoeng Meld din interesse: 31-12-2019
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng Meld din interesse: 31-12-2019


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Kurs under planlegging: Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2019