Alle kurs

KurstilbudKurs for lærere
Periode Frist
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)
Kompetanse for kvalitet (Kfk)
Kurs under planlegging: Gratis nettkurs i grunnleggende statistikk - MOOC Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kurs: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng 25-04-2020 til 31-08-2021 Påmeldingsfrist: 03-02-2020


Konferanser / seminar
Periode Frist
10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas - MMV10 24-08-2020 til 27-08-2020
ECLAS UNISCAPE 2019: Lessons from the past, visions for the future 16-09-2019 til 17-09-2019


Matvitenskap
Periode Frist
Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon
Diplomutdanning for bakere - basiskurs om korn, mel og baketeknologi, 5 studiepoeng 21-04-2020 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist: 13-03-2020


Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Kurs i småfemedisin og flokkhelse, 10 studiepoeng 01-09-2018 til 30-09-2020
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Kurs: Forsøksdyrlære for teknikere, 10 studiepoeng 16-09-2019 til 08-11-2019 Påmeldingsfrist: 01-09-2019
Oppgraderingskurs for offentlige veterinærer i kjøttkontroll 01-09-2019 til 06-03-2020 Påmeldingsfrist: 20-09-2019
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 23-10-2019 til 30-04-2021 Påmeldingsfrist: 29-09-2019
Course in Laboratory Animal Science for Researchers, 10 ECTS 14-10-2019 til 06-12-2019 Registration deadline: 07-10-2019
Kurs i fjørfehelse og -velferd, utsatt til 2020 Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kursserie for atferdskonsulenter Meld din interesse innen: 31-12-2019
Under planlegging: Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 01-04-2020 til 30-09-2020 Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kurs i Atferdskonsultasjon - observasjon, kartlegging og veiledning, 5 studiepoeng 06-03-2020 til 10-05-2020 Påmeldingsfrist: 05-01-2020
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 02-03-2020 til 04-03-2020 Påmeldingsfrist: 26-01-2020
Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng 17-04-2020 til 14-06-2020 Påmeldingsfrist: 01-03-2020
Periode Frist
KOLA VIKEN 2014, presentasjoner
KOLA Viken 2016 - Økt produksjon av mat og tømmer 10-11-2016 til 11-11-2016
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019
KOLA Viken 2019 06-02-2019 til 07-02-2019


Økonomi, organisasjon, ledelse
Periode Frist
Kurs innen prosjektledelse 01-04-2020 til 01-09-2020
Fra idé til prosjekt. Kurs i prosjektledelse, 5 studiepoeng 21-04-2020 til 31-08-2020 Påmeldingsfrist: 17-03-2020
Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng 05-05-2020 til 30-09-2020 Påmeldingsfrist: 31-03-2020
Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng 08-09-2020 til 31-12-2020 Påmeldingsfrist: 08-07-2020


By- og regionplanlegging,

Konferanser / seminar
Periode Frist
PlanNord 2019 21-08-2019 til 23-08-2019


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Urbant landbruk: en verktøykasse for jordbruk i byen, 10 studiepoeng 28-08-2019 til 10-01-2020 Søknadsfrist: 12-08-2019
Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU) 26-11-2019 til 28-11-2019 Påmeldingsfrist: 29-10-2019
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen: 31-12-2019
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meldt interesse innen: 31-12-2019
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-05-2020


Plante- og miljøfag,

Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng 12-11-2019 til 15-01-2020 Påmeldingsfrist: 08-09-2019
Spesialiseringskurs i klimagasser fra landbruket 22-01-2020 til 01-11-2020 Påmeldingsfrist: 15-11-2019


Eiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs: Tingsrett for landmålere 2020/2021, 30 studiepoeng 27-01-2020 til 08-06-2021 Påmeldingsfrist: 16-12-2019
Kurs under planlegging: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng Meld din interesse: 31-12-2019
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 16-11-2020 til 20-11-2020 Påmeldingsfrist: 12-10-2020


Konferanser / seminar,

Plante- og miljøfag
Periode Frist
Avløpskonferansen 2020 - Små avløp, store utfordringer 27-05-2020 til 28-05-2020 Registrer din interesse innen: 31-12-2019


Plante- og miljøfag
Periode Frist
Kurs i Mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging, 5 studiepoeng 01-02-2020 til 10-06-2020 Påmeldingsfrist: 06-01-2020
Introduksjon til sirkulærøkonomien - avfallsressurser i kretsløp, 5 stp 23-10-2019 til 30-03-2020 Meld din interesse innen: 30-03-2020