Alle kurs

KurstilbudVeterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)
Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr
Kurs under planlegging: Endoparasitter hos småfe, 3 studiepoeng
Nettbasert kurs - Ante mortem-kontroll for nødslakt 01-02-2023 til 30-12-2023
Under planlegging: Videreutdanningskurs i besetningsmedisin gris 10-01-2023 til 30-10-2023
Kurs i etologi hos hund, katt og hest, 5 studiepoeng 30-01-2023 til 30-09-2023
Under planlegging: Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård, 10 studiepoeng 01-11-2021 til 30-06-2022 Meld din interesse innen: 30-11-2022
Digitalt introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 15-11-2022 til 30-06-2023 Påmeldingsfrist : 16-01-2023
Kurs i hesteassisterte intervensjoner, 10 studiepoeng 27-10-2022 til 30-12-2023 Påmeldingsfrist: 12-02-2023
Ortopediske fagdager hest 01-02-2023 til 30-07-2023 Påmeldingsfrist: 02-04-2023
Kurs i Anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng 01-03-2023 til 30-08-2024 Påmeldingsfrist: 20-04-2023
Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hund, 10 studiepoeng 10-11-2022 til 30-12-2023 Påmeldingsfrist: 01-05-2023
Kurs: Veterinæren i moderne storfepraksis 01-02-2023 til 30-06-2025 Påmeldingsfrist: 05-05-2023
Inseminasjon av storfe 01-01-2023 til 28-12-2023 Påmeldingsfrist: 01-06-2023
Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng 15-11-2022 til 30-01-2024 Påmeldingsfrist: 04-09-2023


Konferanser / seminar,

Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
XXXIV EAVA Congress 2023 20-10-2022 til 31-08-2023


Plante- og miljøfag,

Veterinær- og husdyrfag
Periode Frist
Innføringskurs i klimagasser fra landbruket, 5 studiepoeng 21-02-2023 til 30-09-2023 Påmeldingsfrist : 23-03-2023