Alle kurs

KurstilbudBy- og regionplanlegging,

Konferanser / seminar
Periode Frist
PlanNord 2019 21-08-2019 til 23-08-2019
Smarte og bærekraftige - framtidens byer og tettsteder, presentasjoner 07-03-2019


By- og regionplanlegging
Periode Frist
Kurs: Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging 03-06-2019 til 04-06-2019 Påmeldingsfrist: 29-04-2019
Under planlegging: Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU) 01-06-2019 til 01-08-2019 Meld din interesse innen: 15-05-2019
Kurs i Regional planlegging og byutvikling, 10 studiepoeng 24-09-2019 til 05-02-2020 Påmeldingsfrist: 16-08-2019
Kurs under planlegging: 3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging Meld interesse innen: 31-08-2019
Kurs under planlegging: Byutforming for urbant landbruk i offentlige rom Meld din interesse: 31-08-2019
Kurs under planlegging: Grøntanleggsforvaltning, 5 studiepoeng Meldt interesse innen: 31-08-2019
Kurs under planlegging: Blå og grønne strukturer i urbane strøk, 5 studiepoeng Meld din interesse innen: 31-12-2019
Kurs under planlegging: Samspill og ledelse i byforming, 10 studiepoeng Meld interesse innen: 31-05-2020