Alle kurs

KurstilbudEiendomsfag og jus
Periode Frist
Kurs: Plan- og bygningsrett - lovgivning og praksis, 10 studiepoeng 31-08-2020 til 23-10-2020 Påmeldingsfrist: 22-06-2020
Kurs: Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon, 5 studiepoeng 16-11-2020 til 20-11-2020 Påmeldingsfrist: 12-10-2020