Inseminasjon av storfe

Inseminasjon av storfe

Kyr

Formål: Innføring i inseminasjonsteknikken på ku og praktisk trening på slakteri.

Hvem kan søke

Veterinærstudenter ved NMBU fra semester 8.

For deltakere på kurset kreves det at man har gjennomgått relevant klinikk. Relevante kliniske fag fra studiet vil være reproduksjon og obstetrikk med erfaring innen rektalpalpasjon. Studenter som har dokumentasjon på at man skal arbeide med inseminering, senest et halvt år etter at kurset er gjennomført, vil bli prioritert foran andre studenter hvis kursene blir fulltegnet. Dokumentasjon på arbeid med inseminering må være skriftlig fra ansvarlig veterinær i det området man skal inseminere. Dokumentasjonen må inneholde tidsperiode for arbeidet og forventet arbeidsmengde. 

Insemineringskurset går over 5 dager. Kursets innhold og krav for adgang til kurset er utarbeidet i samarbeid med Geno. For å få mulighet til å inseminere på storfe, må du derfor delta på hele kurset. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som må bestås for å få godkjent kurset. 

Dersom man ikke oppnår tilstrekkelige ferdigheter gjennom kurset, får man en betinget godkjenning. Det vil si at man får kursbevis, men sperres i systemet i Geno inntil videre. Man må da enten være med en inseminør/veterinær i felt som kan dokumentere at man har fått tilstrekkelige ferdigheter til å begynne og inseminere selv, eller betale en ekstradag med trening på slakteriet sammen med en veileder fra Geno. 

Gjennomføring

Vi trener på organer og praktisk på ku på slakteriet. Videre trenes det på montering av strå og sædbehandling i forbindelse med opptining og montering av strå. Kurset har fokus på hygiene i alle ledd. Det blir gjennomgått relevant teori for inseminasjonspraksis. Trening på levende ku prioriteres slik at annen aktivitet tilpasses tilgang på dyr. Dagen starter kl. 8 og avsluttes ca 14-15 avhengig av tilgang på dyr. Deltakere må være med å fengsle dyr på slakteriet før treningen.

Etter godkjent kurs kan vedkommende inseminere for Geno (vikar veterinær eller semintekniker).

NMBU studenter som får godkjent kurs, kvalifiserer til å inseminere i rotasjonen i ambulatorisk klinikk ved NMBU.

Hygienetiltak

Kurset holdes ved et slakterianlegg i Norge hvor det er strenge regler for hygienetiltak som må overholdes.

  • Det må ikke medbringes klær/støvler som er brukt i kontakt med dyr i utlandet!
  • Klær og støvler egnet til inseminering må medbringes av kursdeltakerne.
  • Egne klær til bruk i undervisningsrom og kantine må medbringes.

Det er viktig for kurset og samarbeidet med slakteriet at kravene til hygiene følges nøye. Det er også svært viktig at det skilles nøye mellom rene og urene avdelinger ved slakteriet.

Faglig ansvarlig

Professor Anette Kristine Krogenæs, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU, Veterinærhøgskolen.

Program

Mandag:

08:00: Oppmøte i resepsjonen på Rudshøgda (ved medlemsbutikken)

Teori: Anatomi og inseminasjonsteknikk. Kort innføring inseminator

Praktisk: Trening på organer og levende dyr

Teori: Inseminasjonsutstyr, sædbehandling og montering av strå

            Hygiene

Tirsdag:

08:00: Oppmøte i kursrom

Praktisk: Trening på organer og levende dyr

Teori: Reproduksjonsfysiologi på ku: Syklus, brunst, optimalt tidspunkt for inseminasjon

            Annen relevant reproduksjonsfysiologi – og patologi

Onsdag:

08:00: Oppmøte i kursrom

Praktisk: Trening på organer og levende dyr

Teori: Avl i Geno (Geno, webinar)

Torsdag:

08:00: Oppmøte i kursrom

Praktisk: Trening på organer og levende dyr

Teori: Rapporteringsrutiner (Geno, webinar)

Fredag:

08:00: Oppmøte i kursrom

Praktisk: Trening på organer og levende dyr, avsluttende praktisk prøve

12:00 – 13:00: Avslutning

 

Overnatting

Deltakere må selv ordne overnatting, mat og transport. Dette inngår ikke i kursavgiften. Ett aktuelt bosted nær Rudshøgda slakteri (gåavstand) er Frich’s Motell og spiseri, Rudshøgda. Det er matbutikk rett ved.