Kurs i Anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng

Kurs i Anestesi og smertelindring for dyrepleiere, 15 studiepoeng

Hund med maske

Undervisningen går over 3 samlinger à 3 dager. Kurset gir 15 studiepoeng til autoriserte dyrepleiere som består eksamen og har godkjent studiekrav.

Målgruppe

Kurset retter seg mot dyrepleiere i smådyrpraksis, med minimum 2 års erfaring og norsk dyrepleierautorisasjon.

1) Minimum 2 års arbeidserfaring som dyrepleier. Dette er et absolutt krav. Ved påmelding så skal det lastes opp et dokument der arbeidsgiver signerer på at kursdeltakeren har minimum to års arbeidserfaring. 

2) For å ta eksamen og få godskrevet studiepoeng, så kreves det at deltakeren har norsk dyrepleierautorisasjon. Om du har studert i utlandet, så kan du ta kontakt med Mattilsynet som utsteder norsk autorisasjon til de som har utdanning som gir norsk autorisasjon. Dette er ikke et absolutt krav for å delta på kurset. Det er derfor mulig å delta på kurset uten å ha norsk autorisasjon som dyrepleier, men da vil man ikke kunne ta eksamen og få godkjent studiepoengene. 

Innhold

Undervisningen består av forelesninger, demonstrasjoner og oppgaver. Mål for kurset er at deltakerne skal få forståelse av samspillet mellom anestesi og analgesi, kunne assistere veterinær i å vurdere pasienten pre-, per- og postoperativt for å oppnå sikker anestesi med minst mulig belastning på dyret.

Studiekrav

For å oppnå studiepoeng skal man gjennomføre og få godkjent 3 studiekrav:

Studiekrav 1
En presentasjon i samarbeid med en annen kursdeltaker om relevant tema på 10 minutter. Man får utdelt samarbeidspartner etter hvilket tema man velger å presentere ut i fra de fastsatte alternativene. Presentasjonen holdes for de andre kursdeltakerne.

Studiekrav 2
Assistere veterinær med minimum 5 anestesier og føre journal for hver anestesi. Journalene skal føres til en høy standard og i tråd med retningslinjene i «minimumskrav til journalføring».

Studiekrav 3
Assistere veterinær med minimum 20 nye anestesier og føre journal for hver anestesi. Journalene skal føres til en høy standard og i tråd med retningslinjene i «minimumskrav til journalføring». Hvis man gjennomfører studiekrav 2 og 3 skal man ha ført minimum 25 anestesijournaler.  

 

Pensumbok

Anaesthesia for Veterinary Nurses, 2nd edition, E. Welsh

Eksamen 

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. For å få studiepoeng på kurset må man bestå eksamen. Eksamen er en skriftlig prøve og avholdes på Veterinærhøgskolen, Ås. Eksamen bedømmes med bestått/ikke bestått. Bestått eksamen og godkjente studiekrav gir 15 studiepoeng i universitetssystemet.

Faglig ansvar

Professor Henning Andreas Haga, PhD, Dipl. ECVAA ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Veterinærhøgskolen, NMBU.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.