Bærekraft og bærekraftrapportering for små og mellomstore bedrifter

Bærekraft og bærekraftrapportering for små og mellomstore bedrifter

bla

Vil du gi deg selv og din virksomhet et konkurransefortrinn og posisjonere virksomheten din for fremtidig suksess? Dette kurset i bærekraft og bærekraftsrapportering er utviklet spesielt for små og mellomstore bedrifter. Kurset gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for å navigere i det bærekraftige landskapet og sikre at din bedrift er godt posisjonert for å vinne anbud og samarbeide med statlige organer og store bedrifter. Ikke gå glipp av denne muligheten - meld din interesse i dag og la bærekraft bli din nøkkel til suksess!

Bakgrunn

Kompleksiteten i arbeidslivet og det grønne skiftet øker behovet for kompetanse både om bærekraftig forretningsdrift og kommunikasjon rundt bærekraft for den enkelte bedrift.

Det blir stadig viktigere for bedrifter og andre organisasjoner å bidra i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål. En rekke studier viser at bedrifter som arbeider ut fra bærekraftige forretningsmodeller lykkes bedre i markedet over tid. I tillegg vil det i nær fremtid komme statlige krav til rapportering av bærekraftaktiviteter basert på EUs taksonomier. Interessen og behovet for økt kunnskap om det grønne skiftet er stor blant små og mellomstore bedrifter i Norge. 

I 2021 lanserte Regnskap Norge en nordiske bærekraftstandard for små og mellomstore bedrifter. På bakgrunn av at store selskaper er forpliktet til å rapportere sitt bærekraftarbeid, medfører det flere krav til leverandørene - små og mellomstore selskaper. Krav vil også komme fra bankene som møter økte forventninger fra kunder, investorer og myndigheter. SMB-er som kan vise hvordan de jobber med klimamessige, sosiale og økonomiske forhold, får et konkurransefortrinn.

Dette kurset er utviklet i samarbeid med SMB Norge og skal bidra til å gjøre små og mellomstore bedrifter bedre rustet til å møte disse kravene.

Målgruppe

Kurset egner seg for ansatte (daglige ledere, økonomer, kontorledere, bærekraftskoordinatorer/-ledere mm.) i små og mellomstore bedrifter og enkeltpersoner med ønske om å heve egen kompetanse på fagområdet.

Kursavgift

Selve kurset er gratis. Arbeidsgiver/kursdeltaker må selv dekke eventuelle reise- og oppholdskostnader.

Kursbeskrivelse

Kurset er utviklet med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kvalitet. Kravet for støtte var at kurset skulle være desentralisert med fysiske samlinger og gratis for deltakerne.  Kurset vil derfor bli gjennomført med to fysiske samlinger på Vega i Nordland. Vi ønsker søkere fra hele landet velkommen.

Kurset har tre hovedelementer:

 • Innføring i bærekraftig forretningsdrift og bærekraftkommunikasjon
 • EUs taksonomier og praktisk bærekraftsrapportering for SMBer
 • Praktisk bruk av digitale verktøy for bærekraftsrapportering

Læringsutbytte

Kurset skal gi en innføring i grønn markedskommunikasjon og rapportering av bærekraftaktiviteter i små og mellomstore bedrifter. De tre kursmodulene skal gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om og innsikt i følgende tema:

 • FNs bærekraftsmål som retningsgivere for bærekraftig forretningsdrift
 • Hvordan bærekraftig forretningsdrift kan føre til økt konkurransekraft
 • Forståelse for hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan utvikles.
 • EUs taksonomi for bærekraftsrapportering
 • Lover og regler som påvirker hva som skal rapporteres i forhold til bærekraft
 • Bærekraftsrapportering som ikke er et krav, men som etterspørres av bedriftens interessenter
 • Hvordan nøkkeltall for bærekraftsrapportering beregnes
 • Hvordan de kan bygge en bærekraftrapport i Excel
 • Hvordan de kan bygge en bærekraftrapport for sin arbeidsgiver/sitt selskap i Excel

Læringsaktiviteter

Kurset består av to fysiske samlinger, selvstudium og innleveringsoppgave/rapport med digital veiledning i etterkant av samlingene. Undervisningen vil bestå av forelesninger, øvinger, presentasjoner og diskusjoner. Deltakerne vil kunne skrive rapporter som kopler pensum til egen bedrift eller organisasjon.

Canvas vil bli brukt som digital læringsplattform i kurset. 

Arbeidskrav og eksamen

Det er obligatorisk å delta på samlingene. Eksamen er en sluttrapport i etterkant av samlingene. Denne bedømmes med bestått / ikke bestått. Bestått eksamen gir 7,5 studiepoeng.  Deltakere som deltaker aktivt på begge samlingene, men ikke leverer sluttrapport i etterkant, vil få et kursbevis.

Kursansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset er universitetslektor Thore Larsgård fra Handelshøyskolen ved NMBU.

Søknad og opptak

Begrenset antall plasser. Vi tar opp kun 20 studenter, og det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder blant de som er kvalifiserte.

Krav for å få plass på kurset er generell studiekompetanse. Mangler du dette, kan du søke om plass på grunnlag av din realkompetanse.  NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf. 67 23 03 00.

Kurssted og datoer

Sted for samlinger er Vega Havhotell som ligger på Viksås på nord-vestsiden av øya Vega i Nordland, omringet av hav, fjell og vakker natur. 

Dato for samlinger

 • Samling 1: Torsdag-lørdag 7.-9. september 2023
 • Samling 2: Torsdag-lørdag 2.-4. november 2023

Kurset kan eventuelt kombineres med forlenget opphold på vakre Vega på privat basis. Kontakt hotellet direkte dersom det er ønskelig på post@vegahavhotell.no.

Visit Vega sine nettsider finner du mer informasjon om alt det spennende du kan oppleve på Vegaøyene som står på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv.