Kurs: Forsøksdyrlære for teknikere, 10 studiepoeng

Kurs: Forsøksdyrlære for teknikere, 10 studiepoeng

Forsøksdyr

Kurset er basert på anbefalingene fra FELASA kategori B og dekker punkt a (prosedyrer), c (stell) og d (avliving) i Artikkel 23 i Direktivet 2010/63/EU og vedlegg E i Forskrift om bruk av dyr i forsøk FOR-2015-06-18-761.

Kurset består av følgende:

  • Introduksjon tirsdag 14. april kl 9.30 til 10.30 i auditorium 1, i hovedbygningen (bygg 1), på Veterinærhøgskolen, Ullevålsveien 72, Oslo. Det er mulig å delta på introduksjonsdagen via Skype.
  • Kursvarighet: Uke 16, 17, 18 og 19. Alt fagstoff vil bli gjort tilgjengelig for studentene online og de må tilegne seg dette gjennom egenstudium.
  • Minimum 20 timer med praktisk opplæring, innlevering av skjema med signaturer. Frist: 8. mai 2020
  • Elektronisk flervalgseksamen som gjøres online fredag fredag 24. april 2020
  • Innleveringsoppgave på 3-5 sider. Leveres elektronisk fredag 8. mai 2020

Mål for kurset

Målet er at deltakerne skal kunne grunnleggende forsøksdyrlære som inkluderer biologi, håndtering, anestesi/analgesi, avlivning, tilstandsovervåkning, infeksjoner, studiedesign, etikk, humane endepunkter etc.

Praktisk trening

Deltakerne må gjennomføre minimum 20 timers praktisk opplæring under tilsyn av en navngitt veterinær som arbeider med forsøksdyr. Hver deltaker er selv ansvarlig for å finne en egnet veileder som kan bistå med den obligatoriske 20 timer praksis. Det er mulig å ta den praktiske opplæringen ved NMBU, campus Adamstuen, men det koster kr 3.000 i tillegg til kursavgiften. 

Retningslinjer for praktisk opplæring:

Faglig ansvarlig

Universitetslektor Kristine Hansen, Seksjon for eksperimentell biomedisin, Institutt for produksjonsmedisin, Veterinærhøgskolen.

Nettbasert utgave av kurset

Kurs gjøres ved hjelp av selvstudie. Alle forelesningsnotater blir lagt ut på Canvas, hvor kursdeltakerne får tilgang.
Innleveringsoppgave, praktisk trening og eksamen som beskrevet over er obligatorisk.