Kurs: Verdikjeden for mat, 5 studiepoeng

Kurs: Verdikjeden for mat, 5 studiepoeng

Landbruk

Dette kurset gis i et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Målet er å gi tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner en innføring i hvordan verdikjeden de tilhører er oppbygd og regulert, og hvordan den fungerer.

Påmeldingsfristen for kurset var 3. januar 2023.

 

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av aktører, strukturer og prosesser i verdikjeden for mat, med vekt på råvaremarkedet, markedsreguleringen, eierskap, selgermakt, kjøpermakt og konkurranse på ulike ledd i verdikjeden, trender og endrede forbrukerpreferanser som påvirker verdikjeden, samt politiske og regulatoriske forhold utenfor landbruket.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, samt andre interesserte. Blant dere som er kvalifiserte for å delta vil Norsk Landbrukssamvirke prioritere hvem som får plass på kurset. Dere som får plass på kurset vil få melding om dette noen dager etter påmeldingsfristens utløp.

Innhold

Emnet skal gi en innføring i hele i verdikjeden for mat, med hovedvekt på den landbaserte delen. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema:

 1. Oversikt over verdikjeden for mat.
  Verdikjedemodellen, ulike typer verdikjeder (sentrale aktører og institusjoner, eierskap og samvirke, vertikale og horisontale strukturer).
 2. Grunnleggende markedsforståelse.
  Tilbud og etterspørsel, konkurranse og substitusjon, prisdannelse og elastisitet, teknologiutvikling og landbrukets tredemølle.
 3. Politiske rammebetingelser og reguleringer av råvaremarkedene i Norge.
  Importvern, markedsbalansering, internasjonale avtaler.
 4. Juridiske rammebetingelser
  Primæringsunntaket i konkurranseloven, samvirkeloven og omsetningsloven.
 5. Dagligvarehandelen
  Bransjestruktur og konkurranseforhold, kjøpermakt og selgermakt, vertikal integrasjon og egne merkevarer.
 6. Framtidsutsikter i verdikjeden for mat.
  Drivere: Befolkningsutvikling, markedsstørrelse, globale markeder for råvarer og innsatsfaktorer. Trender og forbrukerpreferanser.

Læringsutbytte

Du skal kunne forstå, analysere og formidle verdikjeden for mat i Norge, med vekt på produksjon og eierskap i verdikjeden, markeds- og konkurranseforhold, regulatoriske forhold, trender og forbrukeratferd. 

Læringsaktiviteter

Kurset består av to fysiske samlinger og fire webinarer. Undervisningen vil bestå av forelesninger, gjesteforelesninger, podcaster, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver. Canvas vil bli brukt som digital læringsplattform i kurset.  

Arbeidskrav og eksamen

Normert total arbeidsmengde for kurset er 125 timer. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene. Eksamen er frivillig. Innlevering av gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Kurset avsluttes med en 3,5 timers skriftlig digital hjemmeeksamen som bedømmes med bokstavkarakter. 

Kursansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset er universitetslektor Eystein Ystad fra Handelshøyskolen ved NMBU. Eystein har lang erfaring med undervisning innen landbruksrelaterte fag ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (i dag en del av Nord Universitet) og NMBU. De siste ni årene har han arbeidet med landbruksøkonomi i NIBIO, men har fra i år gått tilbake til undervisning. 

Opptakskrav

Krav for å få plass på kurset er generell studiekompetanse. Mangler du dette, kan du søke om plass på grunnlag av din realkompetanse.  NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.