Digitalt seminar: Bærekraftig besøksforvalting og levende lokalsamfunn

Digitalt seminar: Bærekraftig besøksforvalting og levende lokalsamfunn

Nordland

Velkommen til webinar om besøksforvaltning.

På webinaret vil det bli presentert oppgaver som ble skrevet på grunnlag av etter- og videreutdanningskurset Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn, som NMBU gjennomførte i 2021 i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

Kurset var knyttet til Nordland fylkeskommune sitt pilotprosjekt om besøksforvaltning og samfunnsplanlegging, med 28 engasjerte deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, reiselivsnæring, friluftsråd og nasjonalparkforvaltning, hovedsakelig fra Nordland. Kurset ga 10 studiepoeng, basert på en gruppeoppgave og en individuell fordypningsoppgave. På webinaret vil to gruppeoppgaver og tre individuelle oppgaver bli presentert.

Seminaret vil bli arrangert digitalt, men det er også mulig å bli med på seminaret fysisk på NMBU. Sted: Gamle Styrerommet, 2. etg. i Cirkus, NMBU.


Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging og professor Morten Clemetsen, Institutt for landskapsarkitektur, Fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.