Konferanse: Skolens rolle i et bærekraftig samfunn

Konferanse: Skolens rolle i et bærekraftig samfunn

Et helskole-perspektiv

Skolens rolle - forsidebilde med tekst

Hvordan skal vi nå bærekraftsmålene for 2030? Både forskning og UNESCO trekker fram at bærekraft må gjennomsyre hele skolens arbeid for at elevene skal utvikle kompetansen de trenger for å kunne bidra til å skape et bærekraftig samfunn.

Hva er erfaringene til skolene som arbeider med å få til et helskole-perspektiv på bærekraft? Hvilke muligheter gir det og hvilke utfordringer møter man?

Universitetsskoleprosjektet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet inviterer til konferanse på NMBU den 2. juni 2022 for å svare på disse spørsmålene.

Innhold

Med denne konferansen ønsker vi å sette fokus på muligheter og utfordringer knyttet til å arbeide med et hel-skole perspektiv på bærekraftig utdanning. I skoler som jobber helhetlig med bærekraft vil både skolens innhold, undervisningsmetoder, ledelse og drift være preget av et felles mål om å bidra til bærekraftig utvikling. Det vil jobbes med kompetanseheving for lærere innen bærekraft og skolen vil være involvert og engasjert i lokale, så vel som globale, bærekraftsutfordringer.   

På konferansen vil det bli presentert forskning og eksempler fra praksis i skoler som arbeider mot et mål om å integrere bærekraft i hele skolens virksomhet. Muligheter og utfordringer knyttet til å gå fra et fokus hvor enkeltlærere arbeider med bærekraft i sine fag til at dette gjennomsyrer hele skolens arbeid, vil bli diskutert.  

Det vil være mulig å delta på noen deler av konferansen digitalt hvis man ønsker det, se programmet for hvilke deler som streames.

For mer info om Universitetsskoleprosjektet kan du trykke på denne lenken.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er lærere, skoleledere, andre ansatte i skolen, skoleeiere, politikere, ansatte i UH-sektor, forskere, studenter, ledere og ansatte i barnehager og andre som er opptatt av å utvikle et helskole-perspektiv på bærekraftig utvikling. 

Program  

2. juni 2022. Konferansier: Tuva Todnem Lund
Tidspunkt HendelseTilgjengelig digitalt?
09.00 - 09.30Kaffe og registrering 
09.30 - 10.00

Velkommen v/Arrangørene. Rektor på NMBU, Curt Rice. Videohilsen fra Maren Grøthe i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget

Streames - trykk her
10.00 - 10.30

Hva menes med en helskole-tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling? Faglig innlegg v/ professor Arjen Wals

Streames - trykk her

10.30 - 10.45

Pause

 
10.45 - 12.00

Historier fra praksis. Hvordan har ulike skoler jobbet mot en helskole-tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling?

Streames - trykk her

12.00 - 12.45Lunsj 
12.45 - 14.15

Inspirasjonsverksted. Hvordan kan vi fremme en helskole-tilnærming til udanning for bærekraftig utvikling i egen praksis? med Ove Daniel Jakobsen og Vivi Marie Lademoe Storsletten som fasilitatorer

Streames ikke

14.15 - 15.00 

Panelsamtale. Fra teori til praksis: Hva må til for å få til bærekrafti i hele skolen? med:

  • Astrid Sinnes, viserektor for bærekraft ved NMBU
  • Synnøve Aas Gulvik, rektor ved Ås vgs
  • Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken
  • Fredrik Voldberg Wessel-Berg, elev ved Frogn vgs

Streames - trykk her

Påmelding

For å melde deg på konferansen kan du benytte påmeldingskjemaet oppe til høyre. Deltagelse på konferansen er gratis, men avmelding etter påmeldingsfristen 29. mai eller ved manglende fremmøte belastes med en avgift på kr 500,-.

Sted 

Konferansen foregår i Studentsamfunnet i Ås sine lokaler, adressen er: Olav L. Moens plass 1, 1430, Ås. Det tar ca 15 min å gå fra Ås togsstasjon, raskeste rute finner du her. For kollektivtransport til Ås og parkering finner du mer informasjon her

Rute hentet fra Google maps

Foto
Google maps