Kurs under planlegging: Risikovurdering og hygieneaspekter ved vann og avløp i spredt bebyggelse, 5 studiepoeng

Kurs under planlegging: Risikovurdering og hygieneaspekter ved vann og avløp i spredt bebyggelse, 5 studiepoeng

Hygiene og risikovurdering - avløp

Målet for kurset er å gi de ulike aktører som skal gjøre vurderinger vedrørende hygiene, helse og risiko i forbindelse med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse tilstrekkelig kjennskap til viktige momenter som må vurderes ved utslipp av avløpsvann og beskyttelse av drikkevann og andre brukerinteresser i spredt bebyggelse.

Målgruppe

Ulike aktører som skal gjøre vurderinger vedrørende hygiene, helse og risiko i forbindelse med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Eksempelvis kommunale saksbehandlere, kommuneleger, dyrleger, mattilsyn, nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører. 

Evaluering

Innleveringsoppgave, som grunnlag for 5 studiepoeng.

Foto