Kurs under planlegging: Slamtømming av mindre avløpsanlegg

Kurs under planlegging: Slamtømming av mindre avløpsanlegg

Slamtømming - avløp

Målet for kurset er å gi slamtømmere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å sikre tilfredsstillende kvalitet på slamtømming av mindre avløpsanlegg.

Kursinnhold

I kurset vil følgende hovedtemaer gjennomgås:

  • avløps- og forurensningsmengder, sammensetning og forurensningsstoffer i avløpsvann
  • oppbygging og funksjon av ulike typer mindre avløpsanlegg
  • slamtømming av ulike typer mindre avløpsanlegg
  • utstyr ved slamtømming
  • HMS ved slamtømming av mindre avløpsanlegg 

Målgruppe

Personell som skal gjennomføre slamtømming av mindre avløpsanlegg. 

Evaluering

Gjennomført kurs med praktiske øvelser og case, som grunnlag for kursbevis.

Foto