Kurs under planlegging: Drift og vedlikehold av mindre avløpsanlegg

Kurs under planlegging: Drift og vedlikehold av mindre avløpsanlegg

Drift og vedlikehold - avløp

Målet for kurset er å gi utførende servicepersonell tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å sikre god kvalitet på service og vedlikehold av ulike typer mindre avløpsanlegg.

Kursinnhold

I kurset vil følgende hovedtemaer gjennomgås:

  • avløps- og forurensningsmengder, sammensetning og forurensningsstoffer i avløpsvann
  • ulike renseprosesser
  • oppbygging og funksjon av ulike typer mindre avløpsanlegg
  • servicegjennomføring med viktige sjekkpunkter for ulike anleggstyper
  • ulike driftsparametere, prøvetaking og prøvetakingsutstyr
  • HMS ved service av mindre avløpsanlegg
  • funksjonsfeil og ytre faktorer som kan påvirke funksjon av mindre avløpsanlegg

Målgruppe

Personell som skal gjennomføre service og vedlikehold av ulike typer mindre avløpsanlegg.

Evaluering

Gjennomført kurs med praktiske øvelser og case, som grunnlag for kursbevis.

Foto