Kurs under planlegging: Etablering og bygging av mindre vann- og avløpsanlegg

Kurs under planlegging: Etablering og bygging av mindre vann- og avløpsanlegg

Bygging avløpsrenseanlegg

Målet for kurset er å gi utførende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne etablere og bygge mindre avløpsrenseanlegg på en tilfredsstillende måte, slik at anleggene fungerer som forutsatt.

Kursinnhold

Gjennom kurset vil følgende temaer gjennomgås:

  • Kort innføring i aktuelt regelverk
  • Overordnet gjennomgang av resipienter, forurensning og brukerinteresser
  • Innføring i nødvendige undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning
  • Behov for drift og vedlikehold av ulike anleggstyper
  • Søknadsprosess – viktige momenter for utførende aktører (UTF) ved etablering av mindre avløpsrenseanlegg
  • Ulike anleggstyper – dimensjonering, utforming, dokumentasjon
  • Bygging av mindre avløpsanlegg – praktiske øvelser i felt 

Målgruppe

Utførende aktører som skal etablere og bygge mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse. 

Evaluering

Gjennomført kurs med praktiske øvelser og case, som grunnlag for kursbevis.

Foto