Hestevitenskap, 10 studiepoeng

Hestevitenskap, 10 studiepoeng

Hest

Et tverrfaglig kurs om hestens biologi i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om fôring, etologi, trening og prestasjon, avl og reproduksjon, sykdom og helse, lovgivning samt forskning relatert til hestens biologi.

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.
Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via «ordinær vei» og ikke via dette tilbudet.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene ha dybdekunnskap om hestens biologi, og studentene skal ha ferdigheter til å omdefinere eksisterende kunnskap, så de kan evaluere muligheter, begrensninger og konsekvenser ved ulik bruk av hest. Studentene skal ha kompetanse slik at de kan løse reelle problemer relatert til bruken av hest, og de skal kunne implementere kunnskap i praksis og innovasjon, og kommunisere deres kunnskap til ulike interessenter i hestenæringen.

Læringsaktiviteter

Det vil gjøres videoopptak av forelesningene og øvinger som legges ut på Canvas. Emnet undervises på norsk / dansk. 

Undervisningen består av forelesninger, øvinger, øvingsoppgaver, digitale gruppepresentasjoner, utferd og semesteroppgave. Semesteroppgaven er en individuell tverrfaglig oppgave om en relevant problemstilling, som belyses ut fra to eller flere områder relatert til kurset.

Læringsstøtte

Emneansvarlig er tilgjengelig via E-post. Individuell faglig veiledning avtales med studenten. Individuell og gruppevis veiledning fra lærer.

Pensum

Powerpoint-presentasjoner og aktuell litteratur legges ut på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper

Grunnleggende begreper og prosesser i avl (avlsmål, seleksjon, avl for funksjonelle egenskaper), ernæring (fôrmidler, hovednæringsstoffer) og etologi (atferdsmekanismer og atferdutvikling, kommunikasjon, sosial atferd, motivasjon, læring).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.
Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter «først til mølla»-prinsippet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Obligatoriske aktiviteter

Framføring og innlevering av tverrfaglig semesteroppgave.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Bestått / ikke bestått

Normert arbeidsmengde

300 timer