Kurs i hestehelse

Kurs i hestehelse

pre- og rehabilitering av hesten

Hest

Kurset vil ta for seg pre- og rehabilitering av hesten: Objektive målinger, rehabilitering og behandling av rygg- og benlidelser.

Foreløpig program og presentasjon av forelesere.

Emnets innhold

Kurset vil blant annet dekke relevante rehabiliteringsmodaliteter for behandling av hest, utforming av rehabiliteringsprogram, objektive målinger av bevegelsesavvik samt ryggbevegelse og biomekanisk analyse av hest og rytter i samspill. Kurset forutsetter at deltakerne har en grunnleggende forståelse av oven nevnte problemstillinger siden basale emner ikke vil bli dekket. Kurset vil holdes på engelsk.

Målgruppe og anbefalte forkunnskaper

Kurset retter seg hovedsakelig mot veterinærer som arbeider med hest, og disse vil bli prioritert ved opptak. Det vil også være mulighet for deltagelse av andre som arbeider eller planlegger å arbeide med særlig rehabilitering av hest.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

 • Erverve kunnskaper innen evidens-basert rehabilitering av hest
 • Oppdaterte kunnskaper om hvordan lage et rehabiliteringsprogram avhengig av hvilen skade hesten har
 • Få kunnskap om objektive målinger av asymmetri og hvordan disse kan brukes både under halthetsutredninger og til oppfølging av hesten, samt de ulike systemene som finnes på markedet.
 • Få en god forståelse av hvordan evaluere ryggsmerte hos hesten, samt oppdatert kunnskap om utfall etter ryggoperasjoner hos hester.
 • Forståelse av hva objektive målinger av ryggparametere viser og hva de forteller oss om hestens rygg.

Ferdigheter

 • Kunne sette opp et evidens-basert rehabiliteringsprogram for en skadet hest
 • Kunne vurdere ryggsmerter hos hest ut ifra oppdaterte kunnskaper om objektive målinger og behandlinger for dette.

Holdninger og etikk

Gjennom kunnskap om evidensbasert medisin innenfor rehabilitering vil deltageren kunne vurdere hvilke modaliteter som er egnet til behandling av skader hos hesten, og i hvilke skadetilfeller de ulike modalitetene er hensiktsmessige. Økt kunnskap om muligheter for objektive målinger vil kunne sikkerstille korrekt identifisering av bevegelsesasymmetrier hos hester. Oppdatert kunnskap om vurdering og behandling av ryggsmerter hos hester vil øke kompetansen innen dette feltet. Dette vil øke hestevelferden samt være en ressurs for hesteeiere i deres søken etter kunnskap.

Læringsopplegg

 • Kurset baseres på fysisk oppmøte, det er ingen digital tilgang 
 • Alle forelesninger vil bli holdt på engelsk
 • Kursbevis vil bli sendt deltagere etter endt kurs

Faglig ansvar

Postdoktor Anne S. Kallerud, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Veterinærhøgskolen, NMBU

Middag

For de som ønsker, så arrangerer vi felles middag på .... i Ski kl. 19:30 11. mai. 
Middagen er ikke inkludert i kursavgiften og må derfor betales av hver enkelt. 
Du kan melde på eventuell middag når du melder deg på kurset. 

Overnatting

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltakere.
Overnatting med enkel standard:

 • Studentsamskipnaden i Ås, tlf 64 96 63 00

Aktuelle hoteller:

 • Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
 • Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00

Studentsamskipnaden i Ås har noen enkle utleie-hybler til leie med gåavstand til undervisningslokalene. Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak.