Bærekraft i praksis - bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Bærekraft i praksis - bærekraftig forretningsmodellinnovasjon

Videreutdanningskurs på 5 eller 10 studiepoeng

Bærekraft

Lurer du på hvordan din bedrift både kan møte bærekraftsmålene og forbli lønnsom? I dette kurset vil du lære å benytte forretningsmodellinnovasjon og digitalisering til å håndtere fremtidens bærekraftsutfordringer og skape en lønnsom virksomhet. Kurset vil gi deg en praktisk verktøykasse med teknikker og metoder for å forstå og finne alternative løsninger på bærekraftsutfordringer i din virksomhet.

Kurset er gjennomført. Ønsker du informasjon om fremtidige kurs meld din interesse via knappen på høyre side.

---

Bærekraftig omstilling er ikke noe som er planlagt og utført i henhold til en forhåndsbestemt plan. Å innovere bærekraftig er en prosess som krever handlekraft og samarbeid. Mange bedrifter er villige, til og med ivrige, etter å delta i bærekraftig omstilling og innovasjon. Den største hindringen er gode og praktiske verktøy til å jobbe med innovasjon i egen virksomhet.

Sammen med andre bransjer og bedrifter og gode fagfolk som brenner for temaet vil vi dra deg gjennom en innovasjonsreise som tar bærekraftsbegrepet ned til noe håndfast som kan benyttes i din hverdag.

I kurset vil du få helt nyutviklede verktøy og metoder for å jobbe med bærekraftig omstilling i et innovasjons og forretningsmodellperspektiv

Kurset har blitt utformet i samarbeid med Skift – næringslivets klimaledere, næringsklyngene iKuben og Smart Innovation Norway samt Digital Norway. Deltagerne vil jobbe med de ulike verktøyene i flere moduler i små teams på 2-3 personer i samarbeid med studentmentorer fra Handelshøyskolen ved NMBU.

Målgruppe
Målgruppen for kursene er forretningsutviklere, innovasjonsledere, produktutviklere og mellomledere med strategisk ansvar, og prosjektledere med ansvar for markedsføring, nyskaping og endringsprosesser. Det er en fordel om minst to personer fra samme virksomhet deltaker på kurset for å få størst mulig læringseffekt. 

Kurset kan tas i to varianter med ulik grad av fordypning:  bestått variant A gir 5 studiepoeng og variant B 10 studiepoeng.

Læringsutbytte:
Kurset vil utvikle deltagerens ferdigheter, kunnskap og kompetanse i å jobbe med innovasjon i et bærekraftsperpektiv:

Kunnskap:

 • Bærekraftige foretningsmodeller og bærekraftig innovasjon (A+B)
 • Prinsipper for bærekraftig foretningsmodellinnovasjon (A+B)
 • Digitalisering som driver for bærekraftig innovasjon (A+B)
 • Brukersentrert innovasjonsmetodikk (A+B)
 • Evaluering av bærekraftige forretningsmodeller (B)

Ferdigheter:

 • Utvikle ferdigheter i bærekraftig innovasjonsmetodikk (A+B)
 • Trene på kreativ problemløsning og utvikle nye løsninger av verdi for egen virksomhet (A+B)
 • Trene opp evnen til å vurdere hvordan digitalisering kan implementeres som en del av en bærekraftig løsning (A+B)
 • Benytte egen erfaring og kunnskap i møte med nye problemstillinger rundt bærekraft (A+B)
 • Utvikle evne til faglig diskusjon og refleksjon rundt bærekraftige forretningsmodeller opp mot relevant teori (B)

Kompetanse:

 • Utvikle egen problemløsningsevne, selvtillit og kreativitet på nye områder (A+B)
 • Utvikle evne til å eksperimentere med komplekse problemer og reflektere over egne handlinger (A+B)
 • Utvikle generelle samarbeidsevner, kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter (A+B)
 • Utvikle evnen til faglig refleksjon (B)

Læringsaktiviteter: 
Emnet er lagt opp som et samlingsbasert kurs over 3 heldagssamlinger a 2 dager. Det legge opp til «flipped classroom», som betyr at deltakerne setter seg inn i digitale ressurser før de møter på samlinger. Tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og kompetanse skjer gjennom erfaringsbasert læring på et eget selvvalgt prosjekt, undersøkelse og analyser tilknyttet prosjektet mellom samlingene, muntlige presentasjoner og workshops. Deltakerne vil jobbe i små team på 2-3 deltakere.

Læringsstøtte:
Kurset benytter læringsplattformen Canvas. Litteraturen og metodikken vil også gjøres tilgjengelig gjennom enkle digitale verktøy og videomateriell. Teamene vil bli tildelt kreative sparringspartnere i form av studentmentorer fra det anerkjente masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen. Mentorprogrammet fikk i 2018 tildelt Utdanningsprisen ved NMBU og er nominert til NOKUTs studiekvalitetspris.

Pensum:
Vil bli oppgitt ved studiestart. Det vil være en kombinasjon av digitale ressurser og fagartikler.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende arbeidserfaring

Obligatoriske aktiviteter:
Deltagelse på samlinger og innlevering av to del-oppgaver knyttet til prosjektarbeid i team. I tillegg minimum tre veiledninger med studentmentor mellom samlingene. Obligatoriske aktiviteter er normalt gjeldende til neste gang kurset tilbys.

Normert arbeidsmengde:
For emne A: 125 timer, for emne B: 250 timer

Vurderingsform:
For variant A: Kurset avsluttes med en muntlig team-basert erfaringslæring (lesson learned), hvor man reflekterer over hva man har lært opp mot fagstoffet og metodikken. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng.

For variant B: En samlet vurdering av en skriftlig prosjektoppgave av bærekraftig løsning og forretningsmodell som forsvareres i en muntlig eksamen. En ekstern sensor vil delta på muntlige eksamen. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen gir 10 studiepoeng

Opptakskrav:
Bachelorgrad eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering)
For å kunne gå opp til eksamen kreves Bachelorgrad eller tilsvarende arbeidserfaring. Mangler du studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Kursansvar:
Kursansvarlig er Elin Kubberød. Hun har vunnet NMBUs utdanningspris i 2018 og blitt brukt som best practice-eksempel av NOKUT i 2019 og har ligget på topp i NOKUTs studiebarometer siden 2017. Hennes pedagogiske filosofi er at kunnskap skal konstrueres og ikke leveres. Fokus er erfaringsbasert og studentorientert læring. Nils Sanne er medvirkende lærer. Ansvarlig fakultet er Handelshøyskolen ved NMBU

Plasser og opptak:
Kurset har et begrenset antall plasser, søkere fra Skift – næringslivets klimaledere, næringsklyngene iKuben og Smart Innovation Norway samt Digital Norway vil prioriteres.

Undervisnings- og vurderingsperiode: Kurset starter i slutten av høstparallellen og har undervisning og vurdering i vårparallellen-
1. samling: 24 .- 25. november 2021, Deichman Bjørvika, Oslo
2. samling: 27. - 28. januar 2022, NMBU, Ås
3. samling: 17. - 18. mars 2022, Notodden

Eksamen 5-studiepoengskurs (A): 28. mars 2022

Innlevering skriftlig oppgave 10 studiepoengskurs (B): 25. april 2022
Muntlig presentasjon avtales individuelt/team

Kursavgift: Denne første gjennomføringen er del av utviklingsprosjektet og gratis for deltakerne. Eventuelle kostnader til overnatting og pensumlitteratur er ikke inkludert.