Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

Kurs under planlegging: Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

Skolehage ved Gartneriet på Bygdøy

I dette kurset vil du lære om de pedagogiske, praktiske og organisatoriske sidene ved opparbeiding og drift av et sosial-pedagogisk hageprosjekt (skolehage, barnehage, terapihage).

Kurset består av fire samlinger. Vi tar sikte på å starte neste kurs våren 2022, og med avslutning høsten 2023. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng fra universitetet vårt. 

Registrerer du din interesse for kurset allerede nå, vil du få tilsendt informasjon om kurset når vi starter å markedsføre det til høsten. Det er helt uforpliktende å registrere din interesse.

Målgruppe for kurset er, lærere, førskolelærere, SFO–medarbeidere og bønder som ønsker å bruke kunnskap, ferdigheter og ressurser i forhold til bruk av hage og gård i skole-sammenheng. Kurset kan gi grunnlag for tilleggsnæring for bønder. 

Noen stikkord om innholdet:

 • Analyse av skolens/gårdens/barnehagens fysiske omgivelser
 • Øvelser: opptegning, praktiske øvelser, pedagogiske øvelser
 • Økologisk hagebruk, hvorfor økologisk?
 • Året rundt i hagen; Kompostering, jordforbedring, oppal, forskjellige plantekulturer, osv.
 • Sunn mat rett fra skolehagen; Råkost, salater, supper, desserter mm.
 • Elevbedrifter, foreldre dugnader
 • Konservering, urtesalt, urteteer, kranser, frøposer
 • Kultivering av skolens / barnehagens / gårdens uteområder
 • Utviklingspsykologi: egnete aktiviteter for ulike aldersgrupper
 • Fra erfaringslæring til læreplanen (Kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagen)
 • Grønn Omsorg / Inn på Tunet; hagebruk som en terapeutisk/pedagogisk aktivitet. 

På hver samling blir det foredrag, praktiske øvelser og presentasjoner av prosessen på den enkelte skole. Hver samling vil ha et klassetrinn som tematisk tyngdepunkt.