Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

Økologiske skolehager og bærekraftig læring, 15 studiepoeng

Skolehage ved Gartneriet på Bygdøy

Mange fag i skolen kan kobles til erfaringslæring i hagen, noe som gir elevene tilgang til førstehånds opplevelse i naturen. Vi ønsker velkommen til et kurs som kombinerer teori og praktisk arbeid og legger et grunnlag for økologiske hager i barnehager, skoler og gårder som driver sosialt/pedagogisk arbeid (Inn på Tunet).

30.09.2021 Kurset er fulltegnet, men hvis du ønsker å melde deg på så setter vi deg på venteliste. 

 

“Bærekraftig” er et nøkkelord både for samfunnet og utdanningsinstitusjoner. I arbeid med en økologisk hage blir bærekraftige prinsipper konkrete og håndterlige. 

Opplevelsen av at avfall kan bli til hagens viktigste ressurs i komposthaugen, at man kan legge til rette for et biologisk mangfold og samtidig høste av naturens produkter, er grunnleggende for å gi barn og ungdom håp og redskaper for forandring. Kontakt med naturen, fysisk aktivitet og matlaging som grunnlag for en sunn ernæring er også viktige aspekter av arbeidet som kan bidra til en bærekraftig og helsefremmende livsstil. I Inn på Tunet/Grønn omsorg er det blant annet kontakten med grunnleggende livsprosesser i den økologiske hagen som har betydning for livskvalitet og helbredelse. 

Målgruppe

Lærere, førskolelærere, SFO-medarbeidere og andre som ønsker å bruke kunnskap, ferdigheter og ressurser i forhold til bruk av hage og gård i skole-sammenheng. Kurset kan gi grunnlag for tilleggsnæring for bønder. 

Faglig innhold

De pedagogiske, praktiske og organisatoriske sidene ved opparbeiding og drift av et sosial-pedagogisk hageprosjekt (skolehage, barnehage, terapihage). 

Noen stikkord:

 • Analyse av skolens/gårdens/barnehagens fysiske omgivelser
 • Øvelser: opptegning, praktiske øvelser, pedagogiske øvelser
 • Økologisk hagebruk, hvorfor økologisk?
 • Året rundt i hagen; Kompostering, jordforbedring, oppal, forskjellige plantekulturer, osv.
 • Sunn mat rett fra skolehagen; Råkost, salater, supper, desserter mm.
 • Elevbedrifter, foreldredugnader
 • Konservering og foredling av hagens produkter
 • Kultivering av skolens / barnehagens / gårdens uteområder
 • Utviklingspsykologi: egnete aktiviteter for ulike aldersgrupper
 • Fra erfaringslæring til læreplanen (Kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagen)
 • Grønn Omsorg / Inn på Tunet; hagebruk som en terapeutisk/pedagogisk aktivitet.  

På hver samling blir det foredrag, praktiske øvelser og presentasjoner av prosessen på den enkelte skole. Hver samling vil ha et klassetrinn som tematisk tyngdepunkt (barnehagen / småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet).  

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng fra NMBU. Eksamen gjennomføres som dokumentasjon av et selvstendig arbeid knyttet til utvikling av visjoner og mål, planlegging, gjennomføring og evaluering av eget hageprosjekt.  Det er krav om minst 80 % frammøte på kurset for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Les mer om realkompetansevurdering her, eller du kan kontakte SEVU på tlf 67230300. 

De som gjennomfører kurset uten å avlegge eksamen, vil få utstedt et kursbevis. 

Faglig ansvar

Professor Erling Krogh ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap på NMBU er faglig ansvarlig for dette videreutdanningskurset. 

Marianne Leisner er utdannet innen hagebruk fra Norges landbrukshøgskole. Hun er nå driftsansvarlig for Gartneriet på Bygdø Kongsgård.  Marianne har i en årrekke arbeidet med økologisk planlegging av gårdsbruk, hager- og landskapsprosjekter, og hun har vært med å utvikle en rekke skolehageprosjekter. I tillegg har hun drevet Grønn Omsorg for psykiatrien i Tjøme kommune, med økologisk hage som arena. 

Linda Jolly er utdannet biolog og pedagog og har arbeidet med skolehage i 25 år ved Steinerskolen i Bergen. I 15 år har hun vært biologi- og skolehagelærer for barn i grunnskolen og videregående, i tillegg til å undervise og koordinere kurs i ”Gården som pedagogisk ressurs”. For tiden arbeider hun i lektorutdanning ved NMBU på Ås, og holder kurs i inn- og utland.  

Linda og Marianne var med i veiledningsteam og som kursledere i prosjektet Levande skule (1996 – 2000), og har siden samarbeidet for å fremme skolehagene. De har skrevet boken “Skolehagen, etablering, drift og pedagogisk tilrettelegging av en skolehage” (Landbruksforlaget 2000) og “Skolehager i Oslo og Akershus 2012 – status og utfordringer”, rapport nr 1/2012 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen. I tillegg har begge skrevet en rekke artikler om skolehager i tidsskrifter i inn- og utland. 

Korona

Vi forholder oss til myndighetenes bestemmelser for gjennomføring av kurssamlinger. I Gartneriet på Bygdø Kongsgård er det god plass slik at enmeters regelen greit kan overholdes. Vi må ta forbehold om gjennomføringen eller omlegging til digitale samlinger i tilfelle dagens bestemmelser endres i en mer restriktiv retning.