Digitalt kurs i kaninmedisin

Digitalt kurs i kaninmedisin

Person som holder kanin og røntgenbilde av kanin

Kaniner er det tredje mest vanlige familiedyret, etter hund og katt. Ser du jevnlig kaniner i din praksis, har du sikkert behov for litt påfyll av kompetanse om medisinsk og kirurgisk behandling av kaniner.

Dette kurset er heldigitalt og deltakerne får blant annet tilgang til en helt ny spillplattform. Gjennom spillplattformen eClinic (www.veterinary-eclinic.com), får du mulighet til å jobbe med kasuser på en realistisk måte, der alt fra hjerterytme, røntgenbilder til blodprøveverdier er tilgjengelige. Man jobber ut ifra dyreeiers budsjett og får poeng på valgene man foretar. Dette er et helt nytt og spennende læringskonsept som skal benyttes på flere veterinæruniversiteter. Her får du mulighet til å være blant de første!

Kursopplegg

Alle kursdeltakere får tilgang til læringsplattformen Canvas og eClinic. Det kreves ikke inngående datakunnskaper for å gjennomføre kurset.

  1. Oppstartswebinar 17. mars, kl. 10-11. Her blir det gjennomgått hvordan man skal bruke eClinic og vi tar en felles gjennomgang av ett kasus.
  2. Deltakerne får tilgang til undervisningsvideoer på Canvas. Videoene dekker grunnleggende kaninmedisin og er tilgjengelig i hele kursperioden.
  3. Fire kasuser blir tilgjengeliggjort på eClinic hver uke i fire uker. Deltakerne løser kasusene i eget tempo og når det passer hver enkelt innenfor uka. Det er lagt opp til at deltakerne kan diskutere kasusene sammen på Canvas. På slutten av hver uke er det mulighet for å diskutere kasusene med underviser, også på Canvas.
  4. Avsluttende webinar 22. april kl 9-12: Gruppearbeid. Gruppene får tre kasuser å jobbe med. Avsluttes med en kort felles diskusjon.

Læringsmål

Etter gjennomført kurs vil deltakerne føle seg trygge på en rekke av de vanligste kasusene man kan møte i klinikken.

Kurset består av kasuser med fokus på de vanligste sykdommer og behandlinger man trenger i praksis. Kurset tar deg gjennom hold og stell, biologi, anatomi, kliniske teknikker, behandling, anestesi og smertelindring, kirurgi og akuttmedisin.

Kursdeltakerne skal genere sin egen diagnostiske tilnærming til kasuser, og reflektere over disse sammen med læreren og andre deltakere.

 

Faglig ansvarlig: Veterinærhøgskolen, NMBU

Underviser: John Debenham, PhD, BVSc, MRCVS, CertAVP (ZooMed).

 

NMBU har fått tildelt midler fra DIKU til utviklingen av dette kurset. Kursavgiften er derfor forholdsvis lav.