Business Analytics I, II og III

Business Analytics I, II og III

Samlebilde Vikenakademiet

Alle bedrifter er avhengige av å ta gode valg for å lykkes. Business Analytics gir bedrifter informasjonen de trenger for å ta riktige avgjørelser og legge strategiene som er nødvendige for å overleve i markeder med tøff konkurranse. NMBU tilbyr tre kursenheter i Business Analytics med ulik tilnærming. Kursenhetene kan tas samlet eller uavhengig av hverandre.

23.10.2020: Kursene er fulltegnet

___

Kurstilbudet er et ledd i Vikenakademiet 4.0 - et prosjektsamarbeid mellom Viken teknologiklynge 4.0, Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Østfold, OsloMet og NMBU. Kursmodulene i Vikenakademiet 4.0 er utviklet på bakgrunn av behov og ønsker fra Viken Teknologiklynge 4.0.

Kursmodulen Business analytics består av tre kursenheter som kan tas uavhengige av hverandre:

  1. Business Analytics I: Forretningsprosesser, effektivitetsmåling og KPIer (2 studiepoeng)
  2. Business Analytics II: Analyse og rapportering med Power BI (2 studiepoeng)
  3. Business Analytics III: Innføring i maskinlæring (2 studiepoeng)

Målgruppe 

  • Private og offentlige virksomheter som vil komme godt i gang med sine digitaliseringsinitiativer
  • Ansatte som vil kvalifisere seg opp
  • Permitterte og arbeidsledige som vil tilegne seg fremtidsrettet kunnskap og ferdigheter innen effektivisering og digitalisering

Opplegg og arbeidsmåter

Deltakerne vil få tilgang til læringsplattformen Canvas. Der vil det være videoforelesninger og øvinger med data og programvare. I tillegg er det lagt opp til selvstendig arbeid med to små prosjektoppgaver pr. kursenhet som utgjør eksamen.
Kurset kan tas i eget tempo og har to alternative frister for innlevering av prosjektoppgavene for hver av kursenhetene.

Eksamen

Hvert av kursene avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00.

Eksamen gjennomføres ved å skrive to små prosjektoppgaver for hver kursenhet. Deltakerne kan i prosjektoppgavene enten ta utgangspunkt i egen bedrift eller basere seg på undervisningscase. Prosjektoppgavene lastes opp på læringsplattformen Canvas. Prosjektetoppgavene vurderes til bestått / ikke bestått. Bestått eksamen gir 2 studiepoeng pr. kursenhet.  

Fagansvarlig

Professor Joachim Scholderer ved Handelsehøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.