Personlig økonomi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Personlig økonomi, 5 studiepoeng (nettbasert)

Penger

Ønsker du grundig kunnskap om pengers verdi, privatøkonomiske utfordringer gjennom livet, investering i verdipapirer, banksparing, pensjonssparing og skatt? Da kan dette kurset gi deg den kompetansen du trenger.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger, selvstendig arbeid, gjesteforelesninger

Emnets innhold

Tidsverdi av penger låne-spare

Økonomiske livsfaser og disposisjoner

 • Livsløpsøkonomi, inntekter og kostnader gjennom livet
  Inntektsutvikling, familieforøkelse, store barn osv.
 • Hva koster det å leve, familiebudsjett, SIFOs referansebudsjett
 • Strømpriser, lånerenter, bilhold hvor går de store pengene?
 • Sparing, bør vi spare? hvordan bør vi spare?
 • Sparing, bolig, bank, aksjer, obligasjoner, fond
 • Boligøkonomi, boligpriser, kjøp og finansiering av bolig
 • Boliglån, billån, kredittkort og andre lån, nedbetaling av lån
 • Privatøkonomisk risikostyring,
 • Kreditt

Skatt

 • Regler for personbeskatning, en praktisk oversikt
 • Boligskatt
 • Formueskatt
 • Når du driver næring, enkeltmannsforetak/AS/DA (relativt kortfattet)
 • Arv og skatt (ingen arveskatt per idag, kan bli relevant)

Pensjon

 • Grunnleggende forståelse av opptjening av pensjon i folketrygden
 • Tjenestepensjon, privat pensjonssparing og fripoliser
 • Sykepenger
 • Ulike stønader, uføretrygd

Relevante juridiske emner

 • Økonomiske konsekvenser av ekteskap/samboerskap
 • Verge/umyndige/overformynder
 • Kjøpsloven, garantier etc. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal etter endt kurs:

 • Ha grundig kunnskaper og forståelse om privatøkonomiske utfordringer gjennom livet
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle investeringsalternativene aktuelle for den private investor
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle finansieringsalternativene aktuelle for privatpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner
 • ha kunnskaper om og forståelse av hvordan pensjonssystemet er bygget opp

Ferdigheter

Studentene skal etter endt kurs:

 • Ha forståelse for pengers tidsverdi og kunne anvende disse kunnskapene i konkrete problemstillinger for privatøkonomien.
 • ha grundige kunnskaper og forståelse for finansielle investeringer og kunne anvende kunnskapene med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • kunne vurdere risikoen forbundet med finansielle investeringer med utgangspunkt i konkrete eksempler
 • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner samt anvendelse av kunnskapene på konkrete problemstillinger
 • kunne utarbeide en plan for enkeltpersoners økonomi

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne selvstendig reflektere over forutsetningene og antagelsene bak kriteriene og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing.
 • Ha innsikt i familieøkonomiske utfordringer som; arv og skatt, husholdnings/personlig- budsjett og helhetlig risikostyring. 

Pensum

Vil bli annonsert i Canvas i forkant av undervisningsstart.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

 • Obligatorisk aktivitet: Det vil i løpet av kurset utdeles en semesteroppgave som studentene skal besvare alene.
 • Vurderingsordning: 3 timers skriftlig eksamen, denne teller 100%
 • Opptakskrav: GSK
 • Sensor: Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser
 • Normert arbeidsmengde: 150 timer
 • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
 • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått – ikke bestått