Excel for økonomer, 5 studiepoeng (nettbasert)

Excel for økonomer, 5 studiepoeng (nettbasert)

Excel

Microsoft Excel er «verktøyet». Excel er et kraftfullt verktøy som kan løse mange utfordringer og gi raske svar. Imidlertid, som med alle andre verktøy, så er det brukeren det kommer an på. Forskjellen på en god og en dårlig excel-modell er stor. Dårlige excel-modeller tar lang tid å oppdatere, er vanskelig å vedlikeholde og kan gi feil svar. I BUS133 lærer du å bruke Excel fra grunnen av og du lærer funksjonene som gjør at modellene kan oppdateres raskere, revideres sikrere og gi robuste svar.

Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Kurset gis heldigitalt – direkte sending via Zoom. Forelesningene vil bli tatt opp.
Til hver forelesning vil det være en øvingsoppgave. Til hver forelesning vil det være 6-8 doble øvingstimer. Disse vil være fordelt på campus og over zoom. Øvingstimene ledes av øvingslærere som alle har god kunnskap om oppgavene.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.
Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Emnets innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller. II den utstrekning det lar seg gjøre vil det jobbes med modeller for å behandle problemstillinger fra andre emner for studentene.
I den utstrekning det lar seg gjøre vil det jobbes med modeller for å behandle problemstillinger fra andre emner for studentene.

Læringsmål

Kunnskap 
Kandidaten har:

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel

Kandidaten kan:

 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • importere data fra eksterne kilder
 • lage pivot-tabeller

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel

Læringsaktiviteter

Digitale forelesninger med presentasjon av Excel. Øvinger på datalab og digitalt. Til hver forelesning vil det være en øvingsoppgave. Til hver forelesning vil det være 6-8 doble øvingstimer. Disse vil være fordelt på campus og over zoom. Øvingstimene ledes av øvingslærere som alle har god kunnskap om oppgavene.

Pensum

Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i "Excel for økonomistudenter", Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.   
Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.
Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre
Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Undervisningstid

2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning.
Forelesning tirsdag morgen – to timer. Direkte sending via Zoom. Forelesningen vil bli tatt opp.
Timeplanen for høstsemesteret er ikke endelig fastsatt. Nettsidene vil bli oppdatert så snart eksakte datoer foreligger. Oppstart blir i uke 36-37. Eksamen i tidsrommet 7.-20. desember.

Obligatorisk aktivitet

Ingen obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Normert arbeidsmengde

125 timer

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler.
Tre timers skriftlig eksamen. Denne teller 100 %.  
En skriftlig eksamen: A-E / Ikke bestått

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 24. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.
Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.