Excel for økonomer, 5 studiepoeng (nettbasert)

Excel for økonomer, 5 studiepoeng (nettbasert)

Excel

Microsoft Excel er «verktøyet». Excel er et kraftfullt verktøy som kan løse mange utfordringer og gi raske svar. Imidlertid, som med alle andre verktøy, så er det brukeren det kommer an på. Forskjellen på en god og en dårlig excel-modell er stor. Dårlige excel-modeller tar lang tid å oppdatere, er vanskelig å vedlikeholde og kan gi feil svar. I kurset lærer du å bruke Excel fra grunnen av og du lærer funksjonene som gjør at modellene kan oppdateres raskere, revideres sikrere og gi robuste svar.

Emnets innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i Microsoft Excel, som er et viktig dataverktøy for økonomer. Et viktig mål med emnet er også at studentene kan bruke Excel i forbindelse med andre emner i studiet.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i oppbygging og strukturering av modeller med bruk av formler, funksjoner og tabeller. Presentasjon av modeller med bruk av formatering og grafikk. Analyse og behandling av data, inkl. eksterne data, med sortering, filtrering og bruk av pivot-tabell.

Demonstrasjoner og praktiske øvinger i å lage enkle økonomimodeller. II den utstrekning det lar seg gjøre vil det jobbes med modeller for å behandle problemstillinger fra andre emner for studentene.

Læringsmål

 • kjennskap til de ulike komponentene i Excel  
 • bruke Excels hjelpeverktøy
 • lage, lagre og åpne Excel arbeidsbøker
 • legge inn data i celler
 • formattere celler
 • lage formler og bruke Excel-funksjoner
 • kopiere data og formler
 • lage ulike typer grafer og diagrammer basert på numeriske data
 • lage enkle økonomiske modeller
 • sortere og filtrere data
 • importere data fra eksterne kilder
 • lage pivot-tabeller 

Ferdigheter

 • utvikle effektive og strukturerte Excel-modeller
 • arbeide raskt med Excel 

Pensum

Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.

Obligatorisk aktivitet

Studentene må levere og få godkjent minst én innleveringsoppgave. Godkjent obligatorisk aktivitet er en betingelse for å gå opp til eksamen og er gyldig i to år.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

 • Vurderingsordning: Avsluttende skriftlig eksamen teller 100 %.  Varighet: 3 timer.
 • Sensor: Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Normert arbeidsmengde: 150 timer.
 • Opptakskrav: GSK
 • Undervisningstid: 2 timer forelesning og 2 timer øvinger per uke, totalt cirka 52 timer undervisning. 
 • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale 
 • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått