Fra idé til prosjekt. Nettbasert kurs i prosjektledelse. 5 studiepoeng

Fra idé til prosjekt. Nettbasert kurs i prosjektledelse. 5 studiepoeng

Ide

Kravene til å velge riktig prosjekt for å oppnå endringer er store, enten vi arbeider i privat næringsliv eller offentlig sektor. Ofte ser vi at resultatet eller nytten av prosjektet kunne vært langt bedre hvis vi hadde tatt oss tid til å vurdere forskjellige løsninger ut fra de spesifikke behov virksomheten har. For å få fullt utbytte av dette kurset, bør du bringe med deg en egen problemstilling eller idé som danner grunnlaget for ditt eget arbeid på kurset.

29.06.2020 - kurset er fulltegnet.

--- 

Dette kurset gir deg verktøy og metoder for å analysere, utvikle, utrede og vurdere dine alternativer før du utarbeider og ferdigstiller planen for prosjektet. Kurset er nettbasert, med forelesninger og oppgaver som du skal løse. I tillegg skal du arbeide med et eget prosjekt. Du kan få noe individuell veiledning fra faglærer i løpet av kurset.

Målgruppe

Kurset passer for deg som er involvert i idéskaping, forbedringsarbeid, kravspesifikasjon, skal vurdere forskjellige løsningsforslag og/eller skal utrede et prosjekt. Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, utviklere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet vil ha stor nytte av kurset. 

Læringsmål

Etter kurset skal du:

 • ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved forstudie og planleggingen av prosjekter
 • ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på følgende:
  • prosjekt i tidlig fase - fra idé til initiering
  • kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering, alternativanalyse og konseptevaluering
  • kunnskap om hvordan skape eierskap og engasjement i oppstartfasen av prosjektet
  • kunnskap om tid og ressursplanlegging, kalkulering, budsjettering og risikovurdering
 • ha fått kunnskap slik at de kan utarbeide en prosjektplan for eget prosjekt gjennom bruk av egnet verktøy 

Kurset gis av

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi. Lærere på kurset vil være Arnstein Moe, Tor Kristian Stevik og Asmamaw Tadege Shiferaw.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeoppgave knyttet til sentral teori i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Frist for innlevering av hjemmeoppgaven er mandag 9. november 2020, klokka 12.00. Oppgaven leveres på nettet. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet. Det forutsettes at du har løst de oppgavene som kommer underveis i kurset før du kan levere inn eksamensoppgaven.  Normert arbeidsmengde for dette kurset er ca 150 timer.