Fra idé til prosjekt- et nettbasert kurs innen prosjektledelse, 5 studiepoeng

Fra idé til prosjekt- et nettbasert kurs innen prosjektledelse, 5 studiepoeng

Ide

Kravene til å velge riktig prosjekt for å oppnå endringer er store, enten vi arbeider i privat næringsliv eller offentlig sektor. Ofte ser vi at resultatet eller nytten av prosjektet kunne vært langt bedre hvis vi hadde tatt oss tid til å vurdere forskjellige løsninger ut fra de spesifikke behov virksomheten har.

 

Kurset er helt nettbasert, og du arbeider med stoffet når det passer for deg. Det består av forelesninger, test deg selv oppgaver, litteratur som skal leses, en obligatorisk innleveringsoppgave underveis i kurset og til slutt innlevering av en prosjektoppgave som teller som eksamen. I forkant av de to innleveringene setter vi opp zoom-møter for de som ønsker å være med på det. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet vårt.

Målgruppe

Dette er et kurs primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Studenter ved NMBU har ikke tilgang til dette kurset.

Læringsmål

Etter kurset skal du:

 • ha fått teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved forstudie og planleggingen av prosjekter
 • ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, med vekt på følgende:
  • prosjekt i tidlig fase - fra idé til initiering
  • kunnskap om behovsanalyse, interessenter, målformulering, alternativanalyse og konseptevaluering
  • kunnskap om hvordan skape eierskap og engasjement i oppstartfasen av prosjektet
  • kunnskap om tid og ressursplanlegging, kalkulering, budsjettering og risikovurdering
 • ha fått kunnskap slik at de kan utarbeide en prosjektplan for eget prosjekt gjennom bruk av egnet verktøy 

Noen av temaene

 • Hva er et prosjekt, og hva er en organisasjon
 • Prosjektmodell og typer prosjekter
 • Roller, ansvar, organisering og mulige fallgruver
 • LEAN og Agile metoder
 • Idéfasen, hensikt og mål
 • Hva er et konsept, konseptvalgutreding
 • Prosjektmodell – Statens prosjektmodell
 • Behovsanalyse, mål og krav
 • Målhiarki, mulighetsrommet og alternativanalyse
 • Flermålsanalyse
 • Nyttefunksjonsbasert metode
 • Forskjellige sjekklister for idé- og prosjektinitiering
 • Rangeringsmetode
 • Innhold i et prosjektforslag
 • Analysere nåsituasjonen og mål
 • SWOT-analyse
 • Målbilde
 • Hendelsesusikkerhet, risiko/muligheter
 • Prosjektets omfang – WBS
 • Effektanalyse
 • Nytte/kostnadsanalyse
 • Payback  - metoden
 • Målrettet prosjekstyring, prosjektdirektivet, mIlepælplan og tids- og ressursplanlegging
 • Prosjektansvarskart
 • Usikkerhet tid og kost
 • Kvalitet i planleggingen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.    

Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.

Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre

Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Pensum

Stoffet som presenteres i kurset er i stor grad hentet fra boken Projektledning/Project Management, Bo Tonnquist, ISBN 978-91-523-5498-8

Søknadfrist

Søknadsfristen er 1. september 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.

Kurset gis av

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi. Lærere på kurset vil være Arnstein Moe og Asmamaw Tadege Shiferaw.

Eksamen

Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeoppgave knyttet til sentral teori i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Frist for innlevering av eksamensoppgaven er 15. desember 2021, klokka 12.00. Oppgaven leveres på nettet. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet. Det forutsettes at du har løst den obligatoriske oppgaven med innleveringsfrist 31. oktober før du kan levere inn eksamensoppgaven.  Normert arbeidsmengde for dette kurset er ca 125 timer.