Vareproduksjon og logistikk, 10 studiepoeng (nettbasert)

Vareproduksjon og logistikk, 10 studiepoeng (nettbasert)

Produksjon

Ved økt kompetanse innenfor vareproduksjon og logistikk kan du påvirke din virksomhets lønnsomhet og kvalitet betraktelig. Dette kurset vil gi den innsikt som setter deg i stand til bruke ulike metoder for å forbedre produksjonsaktivitetens effektivitet. Du vil få kompetanse i bruk av grunnleggende lagermodeller som tar hensyn til ordrekostnader og lagringskostnader.

Læringsaktivitet

Undervisningen vil bli gjennomført ved et par forelesninger online (start og avslutning). Videre vil øvrige forelesninger bli tatt opp og lagt ut på Canvas. Oppgaver vil bli støttet ved muligheter for digital oppfølging og med et par online oppfølginger underveis. I tillegg vil det bli selvstudium, og studentene oppfordres til samarbeid i grupper, både med diskusjon av pensum og ved oppgaveløsning.

Emnets innhold

Produksjonen som transformasjonsprosess. Produksjonsfunksjonen. Produksjonens strategiske rolle og produksjonsstrategier. Design av produkter og produksjonsnettverk. Fabrikklayout og produktflyt. Prosessteknologi. Jobbdesign. Kapasitetsstyring. Lagerstyring. Forsyningskjeder. Materials Requirements Planning og Lean. Prosjektstyring. Kvalitetsstyring og totalkvalitetsledelse. Feilprevensjon og gjenoppretting.

Forutsatte forkunnskaper

Generell studiekompetanse og kompetanse i statistikk.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kan forklare ulike deler av fagområdet produksjonsledelse
 • Kan forklare sammenhengen mellom forretningsstrategi, produksjonsstrategi og produksjonsprestasjon
 • Kan identifisere prosessene som er nødvendige for å utvikle et nytt produkt fra å identifisere kundebehovene til å levere et ferdig produkt
 • Kan identifisere grunnpillarene i «Lean» produksjon, for eksempel «Just-In-Time» og total kvalitetsledelse
 • Kan forklare grunnkonseptene i «Supply Chain Management»
 • Forstår de grunnleggende prinsippene og verktøyene som brukes ved forbedring av produksjonsaktivitetens prestasjoner

Ferdigheter:

 • Kan bruke ulike metoder for å forbedre produksjonsaktivitetens effektivitet
 • Kan bruke grunnleggende lagermodeller som tar hensyn til ordrekostnader og lagringskostnader

Pensum

Stein Erik Grønland: Logistikkledelse (5. utg., Cappelen Damm Akademisk, 2017).

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00. 

Informasjon

 • Vurderingsordning: Skriftlig eksamen teller 100%.  Varighet: 3 timer – hjemmeeksamen på nett.
 • Sensor: Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.
 • Normert arbeidsmengde: 300 timer.
 • Opptakskrav: GSK
 • Undervisningstid: 52 timer forelesning (4 timer per uke i 13 uker).
 • Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ved hjemmeeksamen vil alle hjelpemidler være tillatt.
 • Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått