Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng

Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling, 5 studiepoeng

Vikenakademiet

Dette kurset gir deltakerne innsikt og kompetanse i suksessfull bygging av operativt forbedringsarbeid. Du vil oppnå forståelse for de taktiske fordelene av digitalisering og partnerskap i forhold til vanlig kundeforhold, samt kunnskap om hvordan bedrifter kan gjøre hverandre bedre.

Operativt forbedringsarbeid kobler det operative med det taktiske og strategiske for å lykkes med å endre bedriftens tenking og oppgaver til en mer digitalisert og samhandlende industriell verden. Gjennom fem korte og konkrete satsinger lærer du hvordan du gjør de interne forretningsprosessene bedre, kobler dette til samarbeid med leverandører og kunder, og til slutt tenker strategisk om utvikling ved å bruke klyngen og dens bedrifter.

 • Du arbeider alltid med å bedre egen bedrift og egne arbeidsoppgaver underveis
 • Arbeidsformen er en blanding av litteratur- og videoforberedelser, samlinger i deltakende bedrifter, arbeid i egen bedrift, dokumentasjon gjennom videologg (opplæring gis) og skriving av refleksjonsnotat. Det er en fordel å være flere fra samme bedrift.

Målgruppe

Ansatte, mellomledere og ledere på alle nivåer. Det er en stor fordel om flere fra en og samme virksomhet kan bli med på dette kurset.

Forhåndskunnskaper

Hvis ønske om eksamen, se punktet Studiepoeng og eksamen. 

Faglig innhold

Kursets innhold består blant annet av analysearbeid av egen virksomhet og identifisering av optimaliseringsbehov. Det vil bli gjennomgått hvordan identifisere og planlegge operativt forbedringsarbeid med fokus på tverrfaglig arbeid. Identifisering av mulig partnerskap og partnerskapskontrakter er også en del av kursets innhold, og det vil bli en fin anledning til å bli kjent med andre virksomheter i nærområdet. 

Læringsutbytte

 • Analysere egen virksomhet og se etter optimaliseringsbehov
 • Kunne planlegge hvordan operativt forbedringsarbeid kan bygges i egen virksomhet
 • Arbeide tverrfaglig i egen virksomhet med å bygge operativt forbedringsarbeid
 • Jobbe med implementering av partnerskapskontrakter mellom egen virksomhet og kunder
 • Analysere og planlegge hvordan kunnskap på tvers av egen virksomhet og andre virksomheter kan gjøre hverandre bedre

Kunnskaper

 • Forstå hvordan operativt forbedringsarbeid kan være med på å optimalisere driften
 • Ha kunnskap om hvordan operativt forbedringsarbeid enklest mulig kan utvikles i egen virksomhet
 • Kjenne stegene i en suksessfull bygging av operativt forbedringsarbeid
 • Forstå de taktiske fordelene av partnerskap i forhold til vanlig kundeforhold
 • Ha kunnskap om hvordan SMB’er kan gjøre hverandre bedre 

Ferdigheter

 • Kunne analysere egen og andre virksomheter for å se etter potensialet for operativt forbedringsarbeid
 • Vite hvordan operativt forbedringsarbeid kan utvikles og hvilke områder som gir raskest resultat
 • Videreutvikle et påstartet operativt forbedringsarbeid som prosjekt i egen bedrift
 • Kunne utvikle kontrakter relatert til partnerskap og utvikle nødvendige steg for å få satt det i gang
 • Jobbe med andre SMB’er for å gjøre hverandre gode 

Studiepoeng og eksamen

Det er valgfritt om deltakere ønsker å ta eksamen i dette kurset eller om de vil ha et kursbevis ved fullført kurs. Er det ønskelig med studiepoeng må deltaker ta eksamen. Eksamen vil bestå av presentasjon av en prosjektoppgave. For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Faglig ansvarlige

Vikenakademiet 4.0 er et samarbeid mellom NMBU, HIØ, Fagskolen i Østfold og Oslo Met. Det er tre kurs som er utviklet på bakgrunn av behov og ønsker fra Viken Teknologiklynge 4.0.