Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Organisasjon

Vil du bidra til økt lønnsomhet? For å styre en virksomhet godt er ledelsen nødt til å vite hva som er lønnsomt, og hva som ikke er lønnsomt. For å få frem korrekt bilde på lønnsomhet må det databehandles og gjøres om slik at det blir nyttig informasjon som beskriver fakta. Med ABC-analyser får virksomheten frem disse fakta og blir i stand til å ta bedre beslutninger. Lær å gjennomføre en ABC-analyse for å skape robust fakta som gir basis for de riktige beslutningene.

Dette er et intensivkurs - se timeplanen!

Kurset gis heldigitalt – live på zoom, og med opptak som legges ut umiddelbart etter forelesing.

Undervisningen foregår på norsk. Det vil være en gjesteforelesning på engelsk. Gjesteforeleser er den internasjonalt anerkjente eksperten på ABC, Gary Cokins.

Målgruppe

Kurset er et ordinært studentkurs som er oppskalert primært for å ta med nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte.

Studenter ved NMBU må melde seg opp til emnet via ordinær vei og ikke via dette tilbudet her.

Innhold i kurset

I kurset vil vi gå gjennom historien til ABC, hvorfor det vokste frem, hva man får ut av det, og vi vil nøye gå gjennom alle stegene for å gjennomføre en analyse, frem til resultatene og vi vil se på hvordan resultatene kan brukes til å skape bedre lønnsomhet. Vi tar for oss grunnleggende teori, og gir håndfaste, praktisk innføring i hvordan sette teorien ut i live.

Kurset tar for seg følgende:

 • Sentrale begreper i tradisjonell og strategisk økonomistyring
 • Grunnleggende om kalkyler og kalkulasjon i økonomistyring
 • Historisk utvikling av ulike metoder innen økonomistyring
 • Hva er ABC, hvordan og hvorfor, og for hvem?
 • Forskjellige filosofier innen ABC-analyse
 • Organisering av et ABC-prosjekt, hvordan praktisk gjennomføre
 • Fordypning i hovedtrinnene i en ABC-analyse, herunder:
  • Forståelse av fordelingsobjekter - kunder, produkter, tjenester, ordre, prosjekter
  • Aktivitetsstudier og aktivitetsanalyser
  • Ressursanalyser
  • Hvordan velge relevante kostnadsdrivere for analyse
  • Revidering av beregnet dekningsbidrag og direkte kost
 • Sammenstilling av resultat
 • Hvordan bruke resultater fra analysen - økonomisk virksomhetsstyring med ABC

 Kurset gjennomføres helt digitalt; digitale forelesninger, gruppearbeid (digital løsning), utvalgte innslag av gjesteforelesere, case-basert undervisning.

 Læringsutbytte 

 • Kunne prinsippene og metodene for ABC-analyse
 • Forstå prinsippene for god og verdiskapende økonomisk virksomhetsstyring
 • Beregne reell lønnsomhet, særlig på kunder og produkter
 • Være i stand til å gjennomføre en ABC-analyse  

Forhåndskunnskaper

Det forutsettes at du har grunnleggende kunnskap innen finansregnskap og økonomistyring på bachelornivå eller relevant yrkeserfaring.

Gjennomføring av kurset

Tentativ plan for forelesninger:

Onsdag 18. august kl. 8-10
Fredag 20. august kl. 8-10
Mandag 23. august kl. 8-10
Onsdag 25. august - tidspunkt kommer seinere*
Fredag 27. august kl. 8-10
Mandag 30. august kl. 8-10
Onsdag 1. september kl. 8-10
Fredag 3. september kl. 8-10

*Gjesteforelesning er planlagt for onsdag 25.8. Tidspunkt er ikke fastlagt, men det vil være på ettermiddag/kveldstid ettersom den holdes fra USA.

Det vil bli læringsaktivitet gjennom digitale forelesninger, øvingsaktiviteter, selvstudium i denne perioden. Forelesninger vil finne sted kl 8:15-10:00 mandager, onsdager og fredager. Forelesningene vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig så snart som mulig (som regel innen 13 samme dag).

Eksamen

Digital hjemmeeksamen. Mandag 6. september kl 14.00-17.30.

Pensum

Forelesningene og artikler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden.    

Kurset tilbys primært for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men andre kan også søke.

Prioritering av søkere:
1. Nyutdannede, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte
2. Andre

Dersom det blir flere søkere innenfor hver gruppe enn vi har antall plasser på kurset, prioriteres man etter "først til mølla"-prinsippet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 3. august 2021. Opptak til kurset vil skje i dagene deretter, så ingen får tildelt plass før den tid.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig med deltakere.

Normert arbeidsmengde

125 timer