Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring, 5 studiepoeng (nettbasert)

Organisasjon

Vil du bidra til økt lønnsomhet? For å styre en virksomhet godt er ledelsen nødt til å vite hva som er lønnsomt, og hva som ikke er lønnsomt. For å få frem korrekt bilde på lønnsomhet må det databehandles og gjøres om slik at det blir nyttig informasjon som beskriver fakta. Med ABC-analyser får virksomheten frem disse fakta og blir i stand til å ta bedre beslutninger. Lær å gjennomføre en ABC-analyse for å skape robust fakta som gir basis for de riktige beslutningene.

Innhold i kurset

I kurset vil vi gå gjennom historien til ABC, hvorfor det vokste frem og hva man får ut av det. Vi vil gå grundig gjennom alle stegene for å gjennomføre en analyse, frem til resultatene og vi vil se på hvordan resultatene kan brukes til å skape bedre lønnsomhet. Vi tar for oss grunnleggende teori, og gir håndfast, praktisk innføring i hvordan sette teorien ut i live. 

Målgruppe

Kurset passer for blant annet økonomisjefer, controllere, styremedlemmer, salg- og markedsansvarlige, produksjonsansvarlige, CEO, CFO, COO og andre som er interessert i å lære seg den kommersielle nytten av ABC-analyse.

Forhåndskunnskaper

Det forutsettes at deltaker har tatt grunnleggende fag innen finansregnskap og økonomistyring på bachelornivå eller relevant erfaring.

Kurset tar for seg følgende:

 • Sentrale begreper i tradisjonell og strategisk økonomistyring
 • Grunnleggende om kalkyler og kalkulasjon i økonomistyring
 • Historisk utvikling av ulike metoder innen økonomistyring
 • Hva er ABC, hvordan og hvorfor, og for hvem?
 • Forskjellige filosofier innen ABC-analyse
 • Organisering av et ABC-prosjekt, hvordan praktisk gjennomføre
 • Fordypning i hovedtrinnene i en ABC-analyse, herunder:
  • Forståelse av fordelingsobjekter - kunder, produkter, tjenester, ordre, prosjekter
  • Aktivitetsstudier og aktivitetsanalyser
  • Ressursanalyser
  • Hvordan velge relevante kostnadsdrivere for analyse
  • Revidering av beregnet dekningsbidrag og direkte kost
 • Sammenstilling av resultat
 • Hvordan bruke resultater fra analysen - økonomisk virksomhetsstyring med ABC

 Kurset gjennomføres helt digitalt; digitale forelesninger, gruppearbeid (digital løsning), utvalgte innslag av gjesteforelesere, case-basert undervisning.

 Læringsutbytte 

 • Kunne prinsippene og metodene for ABC-analyse
 • Forstå prinsippene for god og verdiskapende økonomisk virksomhetsstyring
 • Beregne reell lønnsomhet, særlig på kunder og produkter
 • Være i stand til å gjennomføre en ABC-analyse  

Eksamen

3,5 timer digital eksamen med karaktersetting A-E. Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering av besvarelser.