Årsregnskap - spesielle regnskapsemner, 5 studiepoeng

Årsregnskap - spesielle regnskapsemner, 5 studiepoeng

Årsregnskap

Dette kurset er helt nettbasert. Alt blir lagt ut som opptak på en læringsplattform (Canvas). Dersom du ikke kan følge Zoom-forelesningene direkte kan du se dem i etterkant. Kurset starter 1. juni og eksamen er allerede 18. juni, så dette er intensivt og krever at du setter av tid til studiet i denne perioden.

Innhold

Konsernregnskap. Egenkapitalmetoden for investering i tilknyttet selskap. Årsregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Utviklingstrekk i norsk regnskapsutvikling.

Læringsutbytte

Etter kurset skal du kunne:

 • kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
 • avslutte et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering
 • kjenne til regelverket for noter og årsberetning
 • utarbeide konsernregnskap
 • utarbeide et regnskap for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter 
 • det konseptuelle rammeverket til IFRS
 • det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • kjenne til internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.

 

 • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

 

 • ha innsikt i nye økonomiske trender for regnskap
 • ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i prosjektgrupper
 • diskutere faglige problemstillinger i forhold til praktiske case
 • formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Læringsaktiviteter

Forelesninger og caseløsning. All undervisning vil skje i Zoom. Det vil bli lagt opp til øvingsoppgaver mellom hver forelesning.

Pensum

Schwencke, Haugen, Baksaas, Stenheim og Avlesen-Østli: "Årsregnskapet i teori og praksis 2017". Utgitt i 2018 av Gyldendal Akademisk Forlag. Pensum er kapittel 2, 3, 8, 10, 11, 20, 40, 44

Læringsstøtte

Pedersen, Schwencke, Haugen, Baksaas: Årsregnskapet i teori og praksis 2018.

Forutsatte forkunnskaper

Generell regnskapsforståelse. 

Normert arbeidsmengde

130 timer

Vurderingsordning

Eksamen vil være en digital hjemme-eksamen med alle hjelpemidler tillatt uten å kommunisere med noen.

Tidspunkter

Undervisningsdager er: 1, 2, 3, 7, 10 og 11 juni. Klokka 12.15 til 16 alle dager.
Eksamen er 18. juni, klokka 9 – 12.30.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Ferdig utfylt realkompetansesøknad må lastes opp ved påmelding.

Kursansvar

Kursansvarlig: Stig Aleksander Aune
Underviser i kurset: Asbjørn Olav Pedersen
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU