Excel for viderekommende, 5 studiepoeng

Excel for viderekommende, 5 studiepoeng

– effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring

Excel

Ønsker du å bygge på din grunnleggende kompetanse i Excel? Vil du få bedre kunnskap i å jobbe med store mengder data og hvordan du bygger gode modeller for analyse så er dette kurset relevant for deg. Kurset er 100 % digitalt.

Innhold

Kurset fokuserer på utvikling og oppbygging av modeller til bruk i vanlig forretningsdrift. Eksempler er modeller for investering, produktkalkyler, budsjettering, kostnadsfordeling, personalrapportering.

Det forutsettes gode grunnleggende ferdigheter i Excel. Det legges mindre vekt på ren Excel-opplæring, og mer på praktisk bruk av Excel til å støtte en hverdag som økonom, fra datainnhenting, bearbeiding til presentasjon

Det gis grundig opplæring i oppslags- og referanseformler, bruk av forskyvning() og indirekte(), og behandling av ustrukturerte data ved hjelp av avansert oppbygging av tekst-formler.

Videre vil det være fordypning i bruk av pivot-tabeller for hurtig og presis databehandling. Vi tar for oss forskjellige typer grafer, og kombinasjon av grafer og kobling med dynamiske bilder.

Det gis en grunnleggende innføring i bruk og oppbygging av makroer (det er imidlertid ikke et kurs i makroprogrammering).

Læringsutbytte

Etter kurset skal du:

  • kunne håndtere større datamengder og gjøre dem om til forståelig og håndterlig informasjon
  • kunne lage modeller som effektivt lar seg oppdatere periodisk
  • kunne lage gode presentasjoner av data
  • kunne effektivt håndtere ekstern informasjon inn i egne Excel-modeller
  • kunne bruke formler effektiv - fokus på oppslagsformler, tekst og logikk
  • kjenne til bruk av makroer

Læringsaktiviteter

Dette kurset er helt nettbasert. Alt blir lagt ut som opptak på læringsplattformen Canvas. Dersom du ikke kan følge zoom-forelesningene direkte kan du se dem i etterkant. Kurset starter 31. mai og eksamen er allerede 25. juni, så dette er intensivt og krever at du setter av tid til studiet i denne perioden.

Læringsstøtte

Øvingslærere vil være til disposisjon for oppgavestøtte.

Pensum

Ingen obligatorisk lærebok, men anbefalt læringsstøtte i Excel for økonomistudenter, Morten Helbæk, Børre Anton Olsen. Universitetsforlaget. Utgitt 2019.

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter god forståelse av grunnleggende Excel, enten i form av studiepoeng, kurs eller kompetanse fra arbeidslivet. Dette er et kurs for de som allerede kan Excel veldig godt.

Normert arbeidsmengde

125 timer total arbeidsbelastning. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.
Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Ferdig utfylt realkompetansesøknad må lastes opp ved påmelding. 

Tidspunkter

Kurset starter fredag 31. mai. Det er undervisning mandag, onsdag og fredag fra kl. 0800-1000 i ukene 22, 23, 24 og mandag og onsdag i uke 25. I tillegg skal deltakerne bruke tid på oppgaveløsning mellom forelesningene med oppgavestøtte fra øvingslærer(e). Kurset er på fulltid og det er viktig at deltaker setter av nok tid til gjennomføring.

Eksamen

Eksamen er en digital hjemmeeksamen og avholdes fredag 25. juni, kl. 0900-1300 i WISEFlow.

Eksamensdetaljer

En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått