Ekstraordinær tilgang til enkeltkurs grunnet koronakrisen

Ekstraordinær tilgang til enkeltkurs grunnet koronakrisen

Korona

NMBU ønsker å bidra til dugnaden og øker kapasiteten på enkelte kurs for å tilby de berørte av koronakrisen tilgang til kompetanseheving.

Semesterinndelingen ved NMBU gjør det mulig å ta intensivkurs i juni og/eller august. Finn mer informasjon om de enkelte kursene lenger ned på siden. Listen blir fortløpende oppdatert.

Generelt

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert.

Kursene er i utgangspunktet for NMBUs studenter, men åpnes nå også for andre som kan ha behov og interesse for dem.

Et fullført og bestått kurs på 5 studiepoeng tilsvarer ca. 150 timers total arbeidsinnsats. Av praktiske og tidsmessige hensyn, vil det derfor kun være mulig å følge et kurs per måned.

Pris

Ingen kursavgift, kun semesteravgift på kr 470. Semesteravgift kreves inn automatisk hvis du får plass på et kurs.

Kurs med oppstart i juni

Kurs med oppstart i august

Nettbaserte tilbud med annen oppstart

  • Fiskehelse 
  • Prosjektledelse: Fra idé til prosjekt (mer informasjon kommer)