Ekstraordinær tilgang til nettbaserte enkeltkurs grunnet koronakrisen

Ekstraordinær tilgang til nettbaserte enkeltkurs grunnet koronakrisen

Excel

NMBU ønsker å bidra til dugnaden og øker kapasiteten på enkelte kurs for å tilby de som er berørte av koronakrisen tilgang til kompetanseheving.

Semesterinndelingen ved NMBU gjør det mulig å ta intensivkurs i juni og/eller august. I tillegg åpner vi en del emner i høstsemesteret 2020. Finn mer informasjon om de enkelte kursene lenger ned på siden. Listen blir fortløpende oppdatert.

Generelt

NB! Det er ikke lenger mulig å melde seg på kursene.

Kursene er i utgangspunktet for NMBUs studenter, men åpnes nå også for andre som kan ha behov og interesse for dem. NB! Egne frister og rutiner for påmelding. 

Et fullført og bestått kurs på 5 studiepoeng tilsvarer ca. 150 timers total arbeidsinnsats. Av praktiske og tidsmessige hensyn, vil det derfor kun være mulig å følge et kurs per måned.

Pris

Ingen kursavgift, kun semesteravgift på kr 470. Semesteravgift kreves inn automatisk hvis du får plass på et kurs.

Kurs med oppstart i september

(NB! Påmelding nå lukket)

Kurs med oppstart i august

(NB! Påmelding nå lukket)

Kurs med oppstart i juni

(NB! Påmelding nå lukket)

  • Årsregnskap - spesielle regnskapsemner
  • Organization design
  • Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring
  • Naturveiledning
  • Vannressursforvaltning og renseteknologi
  • Industriell Innovasjon og Teknologi
  • Management of Genetic Resources: Law, Policy and Practice
  • Kosthold og helse