Vikenakademiet 4.0

Vikenakademiet 4.0

Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse

Mann med t-skjorte peker på tegning

Med støtte fra Kompetanse Norge, og i samarbeid med Vikenteknologiklynge 4.0, har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold utviklet og prøvd ut fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. OsloMet har bidratt som evaluator av prosjektet.

Kurstilbud

Det er utviklet tre kursmoduler, to av moduler á 5 studiepoeng og en modul som er delt opp i tre 2-studiepoengsemner som kan tas som et hele eller hver for seg. 
Temaene for kursmodulene er:

Målet med prosjektet Vikenakademiet 4.0

  • Sikre regionalt næringsliv tilgang til fleksible og praksisnære videreutdanningstilbud som kan styrke deres evne til å ta i bruk mulighetene som ligger i digital transformasjon og dermed deres konkurransekraft
  • Etablere en robust kompetanseutviklingsmodell som vil stå seg over tid og gi tilgang til digital kompetanse for næringsliv og enkeltpersoner også utvoer prosjektperioden og som nasjonale tilbud
  • Skape tettere bånd mellom regionalt næringsliv og utdanningsinstitusjonene til beste for begge parter

Målgruppe

I utviklingsprosjektet var ledere og ansatte på alle nivåer i medlemsbedriftene i Viken Teknologiklynge 4.0 målgruppen for første gjennomføring og brukerevaluering av videreutdanningstilbudene. På grunn av koronakrisen ble første gjennomføring høsten 2020 åpnet også for andre. 

Eksterne lenker som omtaler prosjektet: