Vikenakademiet 4.0

Vikenakademiet 4.0

Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse

Mann med t-skjorte peker på tegning

Med støtte fra Kompetanse Norge og i samarbeid med Vikenteknologiklynge 4.0 skal Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold utvikle og prøve ut fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. OsloMet skal evaluere prosjektet.

Kurstilbud

Det vil bli utviklet tre kursmoduler, hver med et omfang på 5 studiepoeng. Ambisjonen er å forsøke ulike fleksible tilnærminger for å se hva som gir best læring.
Temaene for kursmodulene er:

Målet med prosjektet Vikenakademiet 4.0

  • Sikre regionalt næringsliv tilgang til fleksible og praksisnære videreutdanningstilbud som kan styrke deres evne til å ta i bruk mulighetene som ligger i digital transformasjon og dermed deres konkurransekraft
  • Etablere en robust kompetanseutviklingsmodell som vil stå seg over tid og gi tilgang til digital kompetanse for næringsliv og enkeltpersoner også utvoer prosjektperioden og som nasjonale tilbud
  • Skape tettere bånd mellom regionalt næringsliv og utdanningsinstitusjonene til beste for begge parter

Målgruppe

Ledere og ansatte på alle nivåer i medlemsbedriftene i Viken Teknologiklynge 4.0 vil utgjøre målgruppen for utvikling og brukerevaluering av videreutdanningstilbudene. NB! Pga. koronakrisen vil kursgjennomføringen høsten 2020 være åpent for alle som oppfyller opptakskriteriene. Hvis kurset blir fulltegnet, vil medlemmer av Viken Teknologiklynge 4.0 bli prioritert.

Eksterne lenker som omtaler prosjektet: