Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng

Prosjektledelse i praksis, 5 studiepoeng

Prosjekt som puslespill

Kravene til å oppnå målbare endringer og skape nytte har endret seg de siste årene både innen privat og offentlig sektor. Ofte ser vi at resultatet av prosjektet kunne vært langt bedre hvis vi hadde tatt oss tid til å planlegge, utarbeide gode prosjektplaner og ikke minst gode planer for gevinstrealisering. For å få fullt utbytte av dette kurset, bør du bringe med deg en egen idé/oppgave som vil danne grunnlaget for ditt eget arbeid på kurset.

16.03.20 - Grunnet situasjonen i Norge, er dette kurset utsatt. Når situasjonen har normalisert seg, vil vi sette nye datoer. Du kan allerede nå registrere deg og melde din interesse for kurset. Det er helt uten forpliktelser for deg. Du vil da motta epost fra oss når vi starter å markedsføre kurset igjen.

---

Dette kurset gir deg trinn for trinn verktøy og metoder til å utvikle, utarbeide og ferdigstiller planen for prosjektet. I tillegg tips og råd for gjennomføringen og at du etter endt kurs har en ferdig utarbeide plan for gevinstrealisering. Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, utarbeide plan for eget prosjekt, samt arbeid i grupper og i plenum. Det gis veiledning på arbeid med eget prosjekt. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring eget prosjekt og gjennomføre en innsendingsoppgave.

Målgruppe

Kurset passer for deg som skal utarbeide plandokumenter og gjennomføre et prosjekt. Prosjektledere, prosjektmedarbeidere og beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet vil ha stor nytte av kurset. 

Læringsmål

Etter kurset skal du ha fått

 • teoretisk kunnskap og evne til å benytte verktøy og metoder som brukes ved planleggingen, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og prosjektledelse, men fekt på følgende:
  • prosjektplanlegging
  • hvordan skape gode prosjektgrupper og samarbeidsavtaler i prosjektet
  • hvordan håndtere interessenter
  • kunnskap om hvordan skape eierskap og engasjement hos prosjekteier
  • kunnskap om tid og kostnadsvurdering, budsjettering og risikovurdering, nytte/kostnadsvurdering
  • kunnskap om kvalitetsplanlegging

Kurset gis av

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi. Lærere på kurset vil være Arnstein Moe, Tor Kristian Stevik og Asmamaw Tadege Shiferaw.

Foreløpig program

Dag 1

 • Prosjekt som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjekter
 • Prosjektets mandat
 • Målformuleringer

Dag 2

 • Milepælplanlegging
 • Roller og ansvar inklusive ressursinnsats, kalendertid, tidsfrister og ferdigdato
 • Usikkerhetsvurdering – tid og kost 

Dag 3

 • Hvordan skape god samhandling i prosjektgruppen
 • Teamledelse og situasjonsbestemt ledelse
 • Motivasjon
 • Interessentanalyse og hvordan håndtere disse
 • Oppfølging og rapportering, avslutning

Dag 4

 • Implementering og overlevering av prosjektet
 • Nytte/kostnadsvurdering og utarbeide gevinstrealiseringsplan
 • Kvalitetssikring og styring 

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00.

Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeoppgave knyttet til sentral teori i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Hjemmeoppgaven leveres på nettet, og fristen er 16. august. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet. Obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom kursperioden må være godkjent.  

Det kreves minst 80% frammøte på kurset. 

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.