Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng

Lederskap i prosjekter, 5 studiepoeng

Figur av prosjekt

Evnen en organisasjon eller virksomhet har til å drive vellykkede prosjekter er avhengig av flere faktorer, alt fra kompetansen til de ansatte til hvordan virksomheten organiseres og styres. Kravene til ledelse av prosjekter blir større og profesjonalitet er viktig, enten vi arbeider i privat næringsliv eller offentlig sektor. I større grad enn tidligere ser vi at gjennomføring av prosjektene er avhengig av hvilke krav prosjekteier stiller, og hvordan prosjektleder klarer å utvikle gruppen faglig og sosialt. For å få fullt utbytte av kurset, bør du ha erfaring fra å arbeide i et prosjekt og gjerne bringe med deg aktuelle problemstillinger som du ønsker vi skal arbeide med på kurset.

16.03.20 - Grunnet situasjonen i Norge, er dette kurset utsatt. Når situasjonen har normalisert seg, vil vi sette nye datoer. Du kan allerede nå registrere deg og melde din interesse for kurset. Det er helt uten forpliktelser for deg. Du vil da motta epost fra oss når vi starter å markedsføre kurset igjen.

---

Dette kurset gir deg verktøy og metoder for å bli en bedre prosjektleder og prosjekteier. Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger, arbeid med egne problemstillinger, samt arbeid i grupper og i plenum. Det blir gitt veiledning underveis i kurset. I perioden mellom samlingene vil deltakerne arbeide med oppgaver omkring egen lederrolle.

Målgruppe

Kurset passer for deg som ønsker å utvikle deg som teamleder. Prosjektledere, prosjektmedarbeidere, prosjekteiere i privat og offentlig virksomhet vil ha stor nytte av kurset. 

Læringsmål 

Etter kurset skal du ha fått opplæring i profesjonelt prosjektarbeid og porteføljeledelse, med vekt på følgende:

 • Ledelse og styring
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Kontraktstyring og endringshåndtering
 • Lønnsomhetsstyring
 • Vurdering av nytte og gevinstrealisering
 • Eierstyring av prosjekter og prosjektkontor
 • Modeller og verktøy
 • Standarder og sertifisering

Kurset gis av

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved Fakultet for realfag og teknologi. Lærere på kurset vil være Arnstein Moe, Tor Kristian Stevik og Asmamaw Tadege Shiferaw.

Foreløpig program

Dag 1

 • Sentrale begreper i faget
 • Spilleregler i prosjektgruppen
 • Ledelse versus styring
 • Teamledelse
 • Møteledelse og rapportering
 • Daglig ledelse av medarbeiderne 

Dag 2

 • Endringsledelse
 • SWOT-analyse
 • Kontraktstyring og anskaffelser
 • Lønnsomhetsvurderinger
  • Kvalitativ
  • Kvantitativ
 • Hvordan øke interessen i avslutningsfasen slik at prosjektet oppnår de nødvendige gevinster?

Dag 3

 • Tilbakemelding på teamtest
 • Prosjekteiers rolle i virksomheten
 • Planlegging av prosjekter, etablere kriterier for valg av din virksomhets portefølje

Dag 4

 • Prosjektmodenhet
 • Kvalitetsledelse på virksomhetsnivå
 • Portefølje og prosjektkontor
 • Modeller og verktøy
 • Standarder og sertifiseringer

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i henhold til NMBUs regler. For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema finner du her eller du kan kontakte SEVU på telefon 67 23 03 00.

Eksamen gjennomføres i form av en hjemmeoppgave knyttet til sentral teori i kurset og erfaringer fra eget prosjekt. Hjemmeoppgaven leveres på nettet, og fristen er 13. november. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng fra universitetet. Obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom kursperioden må være godkjent.  

Det kreves minst 80% frammøte på kurset. 

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt et kursbevis.