Oppgraderingskurs for offentlige veterinærer i kjøttkontroll

Oppgraderingskurs for offentlige veterinærer i kjøttkontroll

Kjøttkontroll

Mattilsynet arrangerer i samarbeid med NMBU, Veterinærhøgskolen kurs for offentlige veterinærer ansatt i Mattilsynet

Målgruppe

Veterinærer ansatt i Mattilsynet, som arbeider med kjøttkontroll og tilsyn med slakterier og nedskjæringsvirksomheter. (Kurset tilsvarer tidligere arrangerte oppgraderingskurs og er dermed ikke aktuelt for de som har gjennomført dette tidligere.) Veterinærer som har implementert deler av kravene 854/2004 i utdanningen skal ikke melde seg på dette kurset. 

Deler av kurset foregår som e-læring på læringsplattformen Canvas. Det blir sendt ut påloggingsinformasjon til Canvas etter påmelding.

Kursopplegget er delt i fem deler:

Del 1:

 • Egenstudier: E-læring via http://mattilsynet.ransel.no, se vedlegg med oversikt over hvilke kurs som skal gjennomgås og dokumenteres (egenerklæring).
 • Animalia e-læringskurs for personell som håndterer levende dyr på slakterier.
 • Revisjonskurs med bestått eksamen.

Del 2:

 • Internt kurs i regi av Mattilsynet 24. og 25. september 2019.
  Program
 • Anslått tidsbruk: 2 dager. Hjemmeoppgave ca 20-25 timer, dersom man skal på revisjon.

Del 3:

 • To hjemmeoppgaver (HACCP, Risikobasert tilsyn) som leveres i Canvas. Hjemmeoppgavene vurderes av kursledere og kollega.
 • Anslått tidsbruk: 30 - 40 timer. Innleveringsfrist: 15. januar 2020.

Del 4:

 • To dagers fysisk samling den 11. – 12. februar 2020 på Scandic Oslo Airport. Gjennomgang av hjemmeoppgaver og forelesninger.
  Program

Del 5:

 • Eksamen. Kurset avsluttes med en nettbasert flervalgstest i Canvas.
  Dato for eksamen: 6. mars 2020 kl 10.

Pensum

«Kjøtt og kjøttkontroll» av Truls Nesbakken og forelesningsnotater.

For å bli utpekt/få godkjenning som offentlig veterinær og kursbevis skal man ha gjennomført alle delene av kurset.

Veterinærer som har implementert deler av kravene 854/2004 i utdanningen skal ikke melde seg på dette kurset.

Faglig ansvarlig

 • Professor Eystein Skjerve, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen, NMBU
 • Professor emeritus Truls Nesbakken, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Veterinærhøgskolen, NMBU
 • Eva Lillebakken, Mattilsynet, Seksjon for hygiene og drikkevann