Kurs i fjørfehelse og -velferd, utsatt til 2020

Kurs i fjørfehelse og -velferd, utsatt til 2020

Klassisk Ross - kylling

NMBU og Animalia tilbyr kurs i fjørfehelse og velferd som retter seg mot veterinærer som ønsker å utvide sin kunnskap om fjørfe. Kurset skal bidra til økt kompetanse om fjørfe og gi trygghet i rollen som fjørfebesetningsveterinær.

Målgruppe

Veterinærer

Kurset vil omhandle

  • Veterinærens rolle i helse- og dyrevelferdsarbeid hos fjørfe
  • Dyrevelferdsprogram og miljøberikelser
  • Hvordan være en god besetningsveterinær for fjørfe?
  • Hvordan gjøre en besetningsgjennomgang for verpehøns, slaktekylling og kalkun
  • Helseutfordringer gjennom innsettet for de ulike fjørfeartene: Produksjonslidelser og smittsomme sykdommer
  • Veterinæren ute i felt: Hvordan ta blodprøver, feltobduksjon, diagnostikk, innsending til obduksjon
  • Hobbyfjørfe: vanlige sjukdommer, behandling, smittevern
  • Helse og velferd ved plukking, bedøving og avliving 

Forelesere og bidragsytere

Kommer senere

Faglig ansvarlig

Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen og Käthe Elise Kittelsen, spesialveterinær, Helsetjenesten for fjørfe, Animalia.