KOLA VIKEN 2014, presentasjoner

KOLA VIKEN 2014, presentasjoner

I år inviterte fylkesmennene i Viken-fylkene til KOLA Viken-samling i Vestfold. Målgruppen for konferansen var ansatte i kommunal og regional forvaltning med ansvar innen landbruk, plan-, miljø- og klimaarbeid.

Presentasjon av foredragene 2014:

Tirsdag 4. november 2014:

Fellessesjon

Velkommen
v/Bernt Lasse Berggren, ass. fylkesmann i Vestfold

Ny politikk – endringer for forvaltningen
v/Frøydis Vold, eksp.sjef i Landbruks- og matdepartementet

Skogsamvirkets fremtid
v/Olav Breivik, styreleder i Viken Skog SA

Norsk landbruk i fremtiden
v/Christian Anton Smedshaug, daglig leder AgriAnalyse

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - også i landbruket?
v/Norvald Skretting, næringssjef, Rogaland fylkeskommune

Kulturminnemyndighet – berøring mot landbruket
v/Trude Aga Brun og Christer Tonning, begge arkeologer hos Vestfold fylkeskommune

Landbruket i kommuneplan
v/Lars Martin Julseth, landbrukssjef Follo landbrukskontor

Landbrukets plass i beredskapsarbeidet
Jv/Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold

Utmarksbeite – kvalitet, kapasitet og bruk (25 MB)
v/Yngve Rekdal, seniorrådgiver, Skog og landskap

Onsdag 5. november 2014

Fellessesjon

Hvordan være en god rådgiver
v/Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg bispedømme

Hvordan stille de riktige spørsmålene rett tid. Gode råd til landbrukskontoret
v/Ole Christen Hallesby, Gårdsråd AS

Arbeidstilsynet. Rådgivning og informasjon og forventninger til kommunene
v/Laila Grødal, overingeniør Arbeidstilsynet

Kontroll, regelverk, sanksjoner og trekk
v/Hanne Klægstad, seniorrådgiver LMD

Sesjon 1 – Tema jordbruk

Kontrollarbeidet, hvordan følger vi opp forventningene fra LMD?
v/Hanne Klægstad forts.

Gyldig dokumentasjon,- hva skal vi kreve?
v/Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt Sør

Nytten av byggeleder når bonden er byggherre
v/Ole Nadden, tømrermester og tidligere byggeleder hos melkeprodusent Kongtorp på Bjørkelangen

Behov for grunnundersøkelser ved tiltak i landbruket
v/Per Ryghaug, sjefsingeniør, Norges geologiske undersøkelse

Sesjon 2 – Tema skogbruk

Hvordan følge opp LMDs forventninger i skogkontrollen?
v/Ellen Finne, seniorrådgiver FMLA Vestfold, Per Olav Granheim, seniorrådgiver FMLA Buskerud 

v/Eivind Engh, skogbruksjef, Nannestad kommune

Oppfølging av hogst i MIS-områder, Kontroll av skogfondregnskap
v/Frode Lyssandtræ, avd. dir. LMD

Klimaoptimalt skogbruk
v/Frode Lyssandtræ, avd. dir. LMD

Infrastruktur i skogbruket; vei, jernbane, kai
v/Stig Sorthe, Drammensfjordens virkesterminaler AS 

----

 Noen av årets tema er:

  • Ny landbrukspolitikk
  • Aktuelt fra jordbruket
  • Aktuelt fra skogbruket
  • Landbrukets plass i beredskap
  • Arbeidstilsynet og Mattilsynets arbeid
  • Hvordan være en god rådgiver

----

Tidligere presentasjoner fra KOLA VIKEN 2011, 2012 OG 2013:

KOLA VIKEN 2013, presentasjoner

Årets tema:
• Rett saksbehandling
• Aktuelt fra jordbruket
• Aktuelt fra skogbruket
• Arealbruk; politikk, forvaltning og utvikling
• Klimaarbeid i kommunene
• Klart språk

KOLA VIKEN 2012, presentasjoner

Hovedtema:
Miljø og klima, sett med landbruksøyne!

KOLA VIKEN 2011, presentasjoner

Årets fagtema:
Landbruksmeldinga, Landbrukslovene, Kontroll i jordbruket, Skog og bærekraft, Landbruket og samfunnet

Tidligere tema, 2005 - 2010

KOLA VIKEN 2010
Årets tema:
Næringsutvikling og verdiskaping i landbruket

KOLA VIKEN 2009
Årets tema:
Samfunn,næring og arealforvaltning

KOLA VIKEN 2008
Årets tema:
Klima og miljøforvaltning

KOLA VIKEN 2007
Årets tema:
Miljø- og arealforvalting

KOLA VIKEN 2006
Årets tema:
Forvaltningsrett og landbrukslovgivning

KOLA VIKEN 2005
Årets tema:
Utvikling og verdiskaping

Avmelding

Kursavgiften refunderes ikke ved avmelding etter påmeldingsfristen eller ved manglende fremmøte.