Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

NMBU er med på den nasjonale satsningen, Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen.