Webinar: Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Webinar: Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Onsdag 30. november 2022, kl. 0900-1045

Mann og kvinne går langs elv

Helsedirektoratet ønsker i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet å sette fokus på sentrale kunnskapsområder i folkehelsearbeidet som kan styrke helsen for hele befolkingen, på tvers av forvaltningsområder. Hvordan kan juridiske virkemidler i plan-, og miljø og folkehelseregelverket skape handlingsrom og muligheter for bevaring og tilrettelegging av nærtur og friluftsområder der folk bor.

Webinaret skal bevisstgjøre og stimulere kommunene om betydningen av arealer til rekreasjon og fysisk aktivitet og synliggjøre virkemidler kommunene har for å sikre arealer og hvordan de best kan utformes for å gi effekt for folkehelsen. Det skal legges vekt på tverrsektoriell kunnskapsutvikling og formidling på tvers av offentlig og privat sektor.

Webinaret går over 2 x 45 minutter + pause 15 min. 

Innhold

Aktuelle temaer

 • Hvordan kan folkehelseloven (og tilhørende regelverk) bidra til å styrke tilrettelegging for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer i planlegging, jf. plan- og bygningsloven? 
 • Hvordan få forankring og tverrsektorielt samarbeid om dette?
 • Hvordan sikre gjennomføring av arbeidet lokalt?

Målgruppe

Politisk og administrativ ledelse i kommuner og regioner, saksbehandlere, frivillige organisasjoner, utbyggere og andre relevante aktører. I folkehelsearbeidet er statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner viktige samarbeidsaktører for blant annet helsemyndigheter og planmyndigheter.

Program

Kl. 0900-0945    Webinar 1 (45 min) 

 • Intro v/Helsedirektoratet 
 • Hvorfor er nærturområder viktige for folkehelse? Oversikt over forskningsbasert kunnskap v/Emma Charlott Andersson Nordbø
 • Faktorer som påvirker bruken av nærturområder v/Kine Halvorsen Thorén 
 • Arealkonflikter i byer og tettsteder – De gode formålenes kamp om arealene v/Gunnar Ridderstöm 

Kl. 0945-1000     Pause

Kl. 1000-1045     Webinar 2 (45 min) 

 • Kampen om arealene – Kommunenes håndtering av arealkonflikter. Kommunenes utfordringer og virkemidler v/Gunnar Ridderstöm 
 • Presentasjon av rapporten «Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av lokalt selvstyre» fra KS v/Halvard Dahle Lægreid 
 • Virkemidler i kommunal arealplanlegging v/Gunnar Ridderstöm 
 • Utforming og vedlikehold av arealer for å sikre bruk v/Ellen Husaas
 • Oppsummering av webinaret v/Helsedirektoratet