Kurs i malting, 5 studiepoeng

Kurs i malting, 5 studiepoeng

Korn

Ønsker du å lære å malte bygg til ølbrygging? Ved å malte selv åpner det seg muligheter for økt verdiskaping for bonden og bryggeren.

Den enkelte bonde vil kunne oppnå en merverdi ved å brygge øl av eget korn, eller korn som er dyrket og maltet i nærmiljøet. Lokalprodusert malt vil kunne gi den gode historien og skape verdier for produsenter som allerede driver eller tenker å starte opp tilleggsnæring.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med Nibio, ønsker å bidra til å øke kunnskapen om malting i Norge. Dette er kunnskap og tradisjoner som i stor grad har gått tapt. Opprinnelig maltet man sitt eget malt på hver gård for å brygge øl. Etter hvert tok bryggeriene over maltingen og mye av den lokale kunnskapen ble glemt. Da bryggeriene sluttet å malte på 1980-tallet ble nesten all kunnskap om malting borte i Norge.

NMBU fikk i 2011 støtte fra Norges forskningsråd for å oppgradere pilotfasilitetene på Campus Ås. Midlene ble blant annet brukt til å kjøpe inn et matingsanlegg og bryggeri i pilotskala. 

Forhåndskunnskap

Kurset er åpent for alle, men for å få studiepoeng kreves generell studiekompetanse. Søkere med realkompetanse kan også vurderes. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for vurdering av realkompetanse finner du her eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er bønder som dyrker sitt eget korn og / eller driver tilleggsnæring på egen gård eller er interessert i å begynne med dette. Kurset er også åpent for alle som er interessert i å bruke norske råvarer til øl.

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse for malting som prosess og sette dem i stand til å malte selv. I tillegg skal deltakerne kunne vurdere om kvaliteten på kornet gjør det egnet til malting, samt vurdere kvaliteten på den ferdige malten.

Kurset vil øke utnyttelsesgraden av korn av varierende kvalitet ved å gi deltakerne innsikt i sammenhengen mellom aktuell kvalitet, behandling og metodikk ved malting og brygging. Videre vil kursdeltakerne få forståelse for hvordan korn av varierende kvalitet kan brukes i produksjon sammen med råvarer som norsk humle, urter eller ande norske ingredienser som bidrar til smak og aroma i ølet.

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne:

  • vurdere korn og kornkvalitet som er egnet for malting
  • kjenne til maltingsprosessen og de ulike trinnene
  • biokjemi under maltingsprosessen
  • vite hva som er god kvalitet på maltet og kunne tolke analyseresultater
  • ulike typer malt
  • andre norske råvarer som kan brukes i øl (humle, urter)
  • malte i liten skala med enkelt utstyr

Kursets oppbygging

Kurset består av en todagers oppstartssamling og en avsluttende dagssamling. Samlingene vil være en blanding av forelesninger, praktiske demonstrasjoner og gruppearbeid. Mellom samlingene vil det være mulig for deltakerne å malte selv og sende inn prøver av maltet som vil bli analysert. Tolking av resultatene vil bli gjort som en del av siste samling.

Det vil bli benyttet både interne og eksterne lærekrefter på kurset.

I tillegg vil det bli tilbudt en frivillig studietur for å besøke et malteri. Siden det ikke er noen som driver kommersielt med malting i Norge, vil turen gå til utlandet. Denne vil komme i tillegg til selve kurset, som vil gjennomføres på NMBU, Campus Ås.

Eksamen

For å få studiepoeng må deltakerne levere inn en skriftlig prosjektoppgave. Dersom noen velger å følge kurset, men ikke gjennomfører eksamensdelen (dvs. skrive prosjektoppgave), vil få et kursbevis for deltakelsen på samlingene.