Kursserie for atferdskonsulenter

Kursserie for atferdskonsulenter

Hunder

Sammen med Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hatt en kursserie med sikte på å utdanne atferdskonsulenter som kan hjelpe hunder, katter og hester samt eiere og familier av disse.

28.03.2022: Vi vet ikke når det blir oppstart av denne kursserien. Alle som har meldt interesse vil motta en e-post når vi starter å markedsføre kurs.

---

I de siste ti årene har det vært stor utvikling innen forskning på hest-, hund- og katteatferd, og mye av dette vil bli presentert i løpet av kursserien. Målsettingen med kursene er at alle skal lære mye, uansett erfaringsbakgrunn. Er du selvlært, har verken du eller omgivelsene noen garanti for at kompetansen din er tilstrekkelig. Det å ta en eksamen kan være fint for å bekrefte for seg selv hva en kan og ikke kan.

Kursserien består av følgende kurs

  1. Etologi hos hund, katt og hest.
  2. Dyrevelferd og lovgivning.
  3. Læringsteori, teoretisk og anvendt.
  4. Nevropsykologi og psykofarmakologi.
  5. Atferdskonsultasjon, observasjon, kartlegging og veiledning.
  6. Atferdsproblemer hos hund, katt og hest, kliniske kasus.

Her kan du lese litt mer om hva du vil lære på det enkelte kurs.

Kursene arrangeres som enkeltkurs, med påmelding etter hvert som de settes opp. Selv om man får plass på ett kurs, er man ikke garantert plass på de neste.  For at et kurs skal startes, må vi ha et tilstrekkelig antall med deltakere. Kurs nr 1 til 3 kan man ta i valgfri rekkefølge. Mange har tatt ett eller to av disse og gitt seg med det. Kurs nr 4 til 6 må tas i den rekkefølgen, og det er krav om at man må ha bestått de forutgående kursene.

Kursavgiftene vil ligge ca i området 9 – 13.000,- kr pr kurs, i tillegg til kurslitteratur. Mye av kurslitteraturen er på engelsk, og flere av kursene foreleses på engelsk.

Hvert kurs går over to samlinger, to eller tre dager pr samling. Eksamen er i form av en prosjektoppgave som leveres noen uker etter siste samling. Bestått eksamen gir fem studiepoeng fra universitetet vårt.

Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr har en sertifiseringsordning for atferdskonsulenter. Disse seks kursene dekker teorikravet. NMBU har ikke noe med denne sertifiseringsordningen å gjøre. Du kan lese mer om dette på www.nafs.no.  Legg spesielt merke til at det kreves utdannelse på bachelornivå eller tilsvarende for å bli sertifisert.

 

Kontaktperson SEVU

Per Braarød Østby

e-post: per.ostby@nmbu.no
telefon: 67 23 03 00