Kurs i Atferdsproblemer hos hund, katt og hest - kliniske kasus, 5 studiepoeng

Kurs i Atferdsproblemer hos hund, katt og hest - kliniske kasus, 5 studiepoeng

Hund katt hest

Målet med kurset er at du i etterkant skal ha kunnskap til å gjennomføre atferdskonsultasjoner. Kurset foreleses av dyktige forelesere med lang erfaring i atferdskonsultasjon, så her kan du få oppdatert hand-on kunnskap innen identifisering, håndtering og kommunisering av atferdsproblemer. Kurset foreleses på engelsk, men oppgaven kan skrives på norsk.

Temaer som blir tatt opp:

Aggresjon, frykt, angst og fobier, separasjons-relaterte atferder, urenslighet innendørs, atferdsproblemer under håndtering og ridning, og aldersrelaterte endringer i atferd. Videre hvordan en kan designe atferdsmodifiserende treningsprogrammer, behandle pasienten og kommunisere med klienten.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • Bruke forkunnskapen om grunnleggende etologi, velferd, læringsteori, nevrologi og psykofarmakologi kombinert i å forstå bakgrunn av de vanligste atferdsproblemene og finne tiltak på dem
  • Beskrive årsaksforhold og viktige kriterier for å diagnostisere de vanligste atferdsproblemene
  • Beskrive differensialdiagnoser for atferdsproblemene
  • Forklare kliniske kasus fra en etologisk og læringsteoretisk vinkling
  • Finne tiltak på de vanligste atferdsproblemene
  • Kommunisere effektivt i atferdskonsultasjonen, med fokus på å kommunisere tiltakene
  • Planlegge og designe en protokoll for behandling av de vanligste atferdsproblemene
  • Reflektere over gjennomføring av behandlingen, følge med endring av atferd
  • Evaluere effekten av behandlingen
  • Ha kunnskap og være i stand til å vise profesjonalitet som atferdskonsulent 

Undervisning

Kurset gjennomføres nettbasert og er en kombinasjon av forelesninger med presentasjon av eksempler på atferdskonsultasjon, quiz relatert til forelesningene for bedre forståelse, og diskusjon av kasus med andre studenter i gruppen. Det vil bli en serie med webinarer og diskusjon utover høsten 2020.

Se denne linken for tidspunkter og tema for webinarene.

Vi anbefaler å følge webinarene direkte, men det vil også være mulig å se dem i opptak. Diskusjonene på de to helgene skal gå live online (med opptak tilgjengelig etterpå). 

Pensum

Pensumliste finner du her.

For å kunne delta

De første 5 modulene i tema atferdskonsultasjon har tatt for seg temaene Etologi, Dyrevelferd, Læringsteori, Nevrofysiologi og psykofarmakologi, Atferdskonsultasjon, kartlegging og observasjon. Det forventes grunnleggende kunnskap innenfor disse temaene for å delta på kurset.  For deg som mangler ett eller flere av disse kursene har vi laget en refleksjonsoppgave som hjelp til å teste deg selv om du føler at du har nødvendige forkunnskaper.

Oppgaven finner du her.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Den består av en innleveringsoppgave med frist for innlevering 20. november. Oppgavene kan skrives på norsk. Det er krav om generell studiekompetanse. Mangler du det, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse, se denne siden. De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt kursbevis.

Har du tatt kurset tidligere?

Hvis du har tatt dette kurset tidligere og har lyst til å friske opp din kunnskap kan du delta nå uten å ta eksamen. Kursavgiften blir da kr 6500.

Påmeldingsskjema for tidligere deltakere finner du her.