Kurs i klauvskjæring

Kurs i klauvskjæring

Klauvskjæring

Kurset retter seg mot personer som ønsker å starte opp med klauvskjæring og klauvskjærere som har praktisk erfaring, men ikke tidligere gått kurs. Kurset er første delen av opplæringsløpet for klauvskjærere som ønsker å sertifisere seg.

Mer informasjon om anbefalt opplæringsløp for norske klauvskjærere: http://storfehelse.no/klauv/norsk-klauvskjarerlag/info-om-norsk-klauvskj%C3%A6rerlag-nokl-og-innmelding  

Målgruppe

Veterinærer som ønsker å forelese på lokale klauvskjæringskurs og/eller oppdatere seg på klauvskjæring og produsenter som beskjærer hos seg selv og evt andre kan også gjerne delta.

Læringsmål

 • Ha god innsikt i prinsippene for beskjæring til korrekt klauvform og kunne utføre dette på riktig måte
 • Ha god innsikt i hvordan storfe håndteres og kunne håndtere dem på en dyrevennlig måte i forbindelse med klauvskjæring
 • Ha god innsikt i fordeler og ulemper ved forskjellig beskjæringsutstyr og de forskjellige metodene og utstyret for fengsling av dyr og klauver
 • Være klar over de skader som kan oppstå på dyr, medhjelpere og seg selv ved bruk av utstyret
 • Kjenne til verneutstyr som er nødvendig ved klauvskjæring og ha innarbeidet rutiner for bruk av dette utstyret
 • Ha god innsikt i klauvenes anatomi og fysiologi
 • Ha god innsikt i avvikende klauvlengde og -form og hvordan slike klauver bør beskjæres
 • Kunne diagnostisere de viktigste klauvsjukdommene og kjenne til terapi og forebyggende til tak for å redusere forekomsten av disse. De må kjenne til prinsippene for lokal utskjæring av de forskjellige defektene, bandasjering og påliming av kloss og kunne utføre dette på en korrekt måte. De må også kjenne til de viktigste desinfeksjonsmidlene som benyttes i fotbad og hvordan dette kan etableres
 • Ha god kjennskap til smittsomme klauvsjukdommer. Samtidig må klauvskjærerne ha god innsikt i arbeidsrutiner og tiltak for å redusere risikoen for spredning av smittsomme sjukdommer
 • Ha god kjennskap til elektronisk innrapportering og Helsekort klauv 

Faglig ansvarlig

 • Førsteamanuensis Terje Fjeldaas, Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen
 • Veterinær Åse M Sogstad, Tine Rådgivning

Underviser: Klauvskjærer Per Jarle Sæter, evt Adrian B Grøvdal, avhengig av antall påmeldte

Overnatting

Ved behov for overnatting anbefaler vi Marche Rygge Vest: Kr 790 pr natt inkl frokost. Booking via påmeldingsskjema til kurset.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Tine Rådgivning og Norsk Klauvskjærerlag.

Logo Tine rådgivning/Norsk Klauvskjærerlær
Foto
.