Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon

Erfaringsbasert mastergradsprogram i industriell produksjon

Vil du ha nye utfordringer og spennende muligheter der du jobber? Nå kan du bruke erfaring du allerede har til å skaffe deg ny, oppdatert og spesialisert kunnskap i industriell matproduksjon. NMBU tilbyr en skreddersydd og erfaringsbasert mastergradsutdanning som deltidsstudium over tre år.

Bruk erfaringen din til å ta steget videre der du jobber.

Det erfaringsbaserte mastergradsstudiet i industriell matproduksjon gir 90 studiepoeng og er et videreutdanningstilbud for ansatte i matindustrien eller andre som ønsker å kvalifisere seg for en jobb i matindustrien. Studiet gir deg mulighet til å bruke yrkeserfaringen din som utgangspunkt for økt kunnskap som du kan bruke i bedriften du jobber til daglig.

Fleksibelt og skreddersydd for den enkelte

Studiet er fleksibelt og det lages en skreddersydd utdanningsplan for deg. Du kan ta hele studiet på deltid over 3 år. Videreutdanningskurs og enkeltemner fra ordinære studier ved NMBU eller andre godkjente studiesteder kan kombineres.  

Du kan også hospitere på delemner i den ordinære bachelor- og masterutdanningen i matvitenskap.


Etter å ha gjennomgått mastergradsutdanningen skal studentene:

  • Ha økt kompetansen sin innen utredning, planlegging, drift og ledelse av matproduksjonsanlegg
  • Være i stand til å fatte beslutninger ved analytisk tilnærming til problemstillinger
  • Arbeide etter tydelige faglige etiske normer og kunne formidle dette videre til kolleger og samarbeidspartnere
  • Emnebeskrivelse for mastergradsprogrammet (denne emnebeskrivelsen er ikke oppdatert)

(Denne videoen er fra tiden universitetet het UMB, men innholdet er like aktuelt nå som det heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).)


Slik søker du opptak til studiet

Opptakskrav til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende høyere utdanning av minimum tre års varighet. I tillegg kreves det tre års yrkeserfaring som er relevant for det faglige innholdet i mastergraden. I spesiell tilfeller kan du søke om opptak til studiet på bakgrunn av relevant erfaring/realkompetanse.

  • Klarér din interesse internt i bedriften   
  • Ta kontakt med Senter for etter- og videreutdanning, sevu@nmbu.no
  • Søknad om opptak sendes til Senter for etter- og videreutdanning, sevu@nmbu.no