Service av minirenseanlegg - Repetisjon og eksamen

Service av minirenseanlegg - Repetisjon og eksamen

Minirenseanlegg

En forutsetning for at minirenseanlegg skal fungere tilfredsstillende over tid er god kvalitet på service og vedlikehold i anleggets driftsperiode. Kompetansen på utførende servicepersonell er derfor av avgjørende betydning. Personer som skal gjennomføre service og vedlikehold på minirenseanlegg må ha et minimum av prosessforståelse og kunnskap om hvordan ytre faktorer som fremmedvann, feil bruk av anlegget, overbelastning osv. påvirker anleggets drift.

15.11.2022: Datoer for dette kurset er endret i forhold til det som tidligere har vært annonsert. 

Det eksamensrettede kurset Service av minirenseanlegg – grunnlag for personsertifisering er nå et tilbud fra oss. Det dekker deler av sertifiseringskravene fra Sintef Certification. Kurset har tidligere vært arrangert av Avløp Norge i en tilsvarende form, men uten at det ble avholdt avsluttende eksamen med tellende resultat. 

Sintef Certification har etablert en overgangsordning, inntil 31. juli 2023, der personer som kan dokumentere deltagelse på servicekurs i regi av Avløp Norge kan få adgang til å ta eksamen uten først å ha gjennomført på kurset på nytt. Aktuelle kandidater får adgang til en digital repetisjonsdag på ca 4 timer og påfølgende eksamen. Repetisjonsdagen vil inneholde en rask gjennomgang av viktige eksamensrelaterte temaer. Under repetisjonsdagen vil det settes av tid til at alle kan stille spørsmål til kursforeleser. Dere vil få tilsendt kurskompendiet i forkant.

Kursbevis fra tidligere kurs eller skriftlig bekreftelse fra Avløp Norge kan bli etterspurt. Dette må du kunne skaffe for å delta på dette opplegget.

Dere som tidligere har tatt servicekurset i regi av Avløp Norge, og melder seg opp til oppfrisknings-/repetisjonskurs og eksamen vil tilbys:

  • Deltagelse på digital kursdag med oppsummering og forberedelse til eksamen, onsdag 26. april 2023 klokka 9 - 12
  • Digital hjemmeeksamen onsdag 3. mai 2023 klokka 9 - 12
  • Kursavgift: kr. 3500,-
  • Kurskompendium tilsendt i digital versjon (PDF) etter påmeldingsfristens utløp (15. mars 2023)

 

Det er viktig at du har gått igjennom kurskompendiet før den digitale samlingen 26. april.

I god tid før 26. april vil du få tilsendt info om digitalt kursrom. Vi bruker Zoom. 

Viser også til Sintefs nettside om personsertifisering https://www.sintefcertification.no/portalpage/index/298 Les den godt så du er informert om den ordningen. Det påløper en sertifiseringsavgift som faktureres fra dem når den tid kommer.

Sintef Certification har behov for navn, telefonnummer og epostadresse til de som ønsker å søke om sertifisering. I påmeldingsskjemaet må du krysse av for at du godkjenner at vi videresender disse personopplysningene til Sintef Certification etter bestått eksamen.