Kurs i Atferdskonsultasjon - observasjon, kartlegging og veiledning, 5 studiepoeng

Kurs i Atferdskonsultasjon - observasjon, kartlegging og veiledning, 5 studiepoeng

.

Nyhet! Dette kurset er nå omarbeidet, og gjennomføres med undervisning i 6 webinarer og 1 helgesamling. Delta på hele kurset eller kun webinarene.

07.01.19 - fortsatt noen ledige plasser, påmelding senest tirsdag 14. januar 2020.

--- 

En atferdskonsultasjon består av en til flere samtaler/konsultasjoner med en person eller en familie som har et selskapsdyr med problematferd. Atferdskonsulenten må kunne kommunisere godt med klienten, og være forberedt på å snakke om avgjørelser som kan være vanskelige for klienten, for eksempel omplassering og avliving. Motivasjon til å endre atferd, sorg som kommer ved eventuell avliving/omplassering er andre tema. Veien fra at eier tar kontakt til målet om endret atferd er nådd kan være lang, og atferdskonsulenten må kunne lede klienten til å ta valg som er godt fundert.

Atferdskonsulenten trenger også å reflektere over egen praksis, og etikk vil være et viktig tema.

Kurset inngår i en kursserie for atferdskonsulenter. Vi kan ikke garantere at alle vil kunne komme igjennom hele kursserien. Selv om du får plass på dette kurset, er du ikke garantert plass på seinere kurs.

Målgruppe

Atferdskonsulenter, veterinærer, dyrepleiere, biologer og andre interesserte med relevant bakgrunn. 

Krav og muligheter til å kunne delta

 • For å delta på hele kurset og gå opp til eksamen kreves det at du har deltatt og bestått de tre første kursene i kursserien (Etologikurset, Dyrevelferd og lovgivning, Læringsteori).
  Har du mangler her, kan du søke om opptak. Vi vektlegger da hva du har av relevant utdanning, relevant arbeidserfaring og andre relevante kurs.
 • For deg som tidligere har gjennomført kurset Atferdskonsultasjon, men har lyst på en oppfriskning av kunnskapene dine i denne nye utgaven, kan du delta på hele kurset uten å ta eksamen. Da får du en redusert kursavgift.
 • Har du lyst til kun å delta på webinarene, så har vi en egen kursavgift for dette. For dette er det ingen krav til forkunnskaper.

Innhold og undervisning

Kurset gjennomføres med undervisning i 6 webinarer og 1 helgesamling.
Webinarene er hver på ca 90 minutter og må være gjennomført før du kommer på helgesamlingen. Du kan se dem som direktesending eller som opptak. Vi anbefaler det første.

Samlingen har forelesninger, øvinger/diskusjoner, informasjon og oppsummeringer.

Læringsmål for hele kurset

Etter kurset skal deltakerne kunne:

 • Forstå kommunikasjon ved å observere og analysere flere arter:
  a. Mellom dyr og eier/dyrepasser
  b. Mellom klient og veileder
 • Forstå og praktisere veiledning i teori og praksis
 • Kommunisere med ulike typer klienter, etter deres nivå av kunnskaper og ferdigheter og deres situasjon, også om vanskelige avgjørelser
 • Motivere til å endre atferd
 • Forstå viktigheten av empati i veiledningen
 • Lede klienten til å ta valg som er godt fundert
 • Vanskelige situasjoner i veiledning: avliving, omplassering, sorg, vanskelige klienter
 • Spørreskjema/Kartlegge pasientens og klientens historie
 • Rapportskriving
 • Forstå betydningen av å ivareta eieren i en atferdskonsultasjon og i treningen etterpå
 • Reflektere over – og kunne endre - egen praksis.

Forelesere og faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU, ved professor Bjarne Braastad.

På kurssamlingen møter du Debbie Busby, Helen Spence, Gry Eskeland og Anna Compton.

Debbie Busby, mastergrad i psykologi, og driver Animal Behaviour Clinics. Helen Spence, doktorgrad i psykologi og driver Helenspencehorsesense.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en innleveringsoppgave som har innleveringsfrist 20. april 2020, klokka 12.00. Oppgaven skal skrives med basis i den teorien som er gjennomgått på kurset. Den evalueres med bestått/ikke bestått. Det kan være mulig at oppgaven krever bruk av video som en del av dokumentasjonen.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt kursbevis. Det er krav om frammøte på kurssamlingene for å kunne gå opp til eksamen.

Studiekompetanse

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema for realkompetanse finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.

Opphold

Eventuell overnatting reserveres av kursdeltaker.

Aktuelle hoteller er:

 • Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
 • Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00
 • Vestby Gjestegård og Hyttepark. Rimelig overnatting, se http://www.vestbyhotell.no/

Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum. Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og Drøbak. Lokalbussen har stoppested rett ved NMBU